Voorstadia stembandkanker beter te voorspellen

Of een voorstadium van stembandkanker ook écht tot deze ziekte leidt is vooraf moeilijk in te schatten. KNO-arts Stijn Fleskens van Máxima Medisch Centrum ontwikkelde in zijn promotieonderzoek een bruikbare methode om het beloop van voorstadia van stembandkanker beter te kunnen voorspellen.

Voorstadia stembandkanker beter te voorspellenIn Nederland wordt per jaar bij ongeveer 700 mensen stembandkanker (strottenhoofdkanker) vastgesteld. Jaarlijks sterven ruim 200 patiënten aan deze vorm van kanker. Dit sterftecijfer is de laatste 50 jaar niet veel veranderd.

Voorstadia
Veranderingen in het slijmvlies van de stembanden kunnen leiden tot voorstadia van stembandkanker. Of en wanneer deze voorstadia ook echt ontaarden in stembandkanker is nog grotendeels onduidelijk. Fleskens toont in zijn onderzoek aan dat KNO-artsen in Nederland voorstadia van stembandkanker niet altijd hetzelfde behandelen. Ook laat hij zien dat pathologen (weefselonderzoekers) afwijkingen in het slijmvlies verschillend kunnen beoordelen.

Eiwitten
Om patiënten de juiste behandeling te geven, is het van belang het beloop van voorstadia van stembandkanker beter te kunnen voorspellen. Met de methode van Fleskens wordt hiertoe een aanzet gegeven, door in het afwijkende slijmvlies op het niveau van de individuele cel meerdere combinaties van bepaalde eiwitten (biomarkers) te testen. De combinatie van een hoog DNA-gehalte en lage expressie van de biomarker p53 blijkt daarbij de sterkste aanwijzingen te geven voor het ontwikkelen van stembandkanker.

Promotieonderzoek KNO-arts Stijn Fleskens
Stijn Fleskens promoveert op 23 september aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proefschrift getiteld ‘Laryngeal Mucosal Premalignant Lesions; Diagnostic and Therapeutic Management’. Hij voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdelingen KNO en Pathologie van het UMC St Radboud. Stijn Fleskens is KNO-arts in Máxima Medisch Centrum in Eindhoven en Veldhoven. Zijn aandachtsgebieden zijn hoofd-halschirurgie en oorheelkunde.

Plaats een reactie