Voorspellers cannabisgebruik in kaart

Karaktereigenschappen bepalen maar voor een klein deel of een jongere risico loopt om te gaan blowen. Vroeg beginnen met roken, omgaan met blowende vrienden en gedragsproblemen zijn daarentegen sterkere indicatoren van cannabisgebruik. Het verband tussen deze risicofactoren en cannabisgebruik hangt wel voor een deel samen met iemands karakter. Dit en meer concludeert drs. Hanneke Creemers, wetenschappelijk onderzoeker op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het Erasmus MC – Sophia Kinderziekenhuis, in haar proefschrift waar ze donderdag 25 maart op promoveert.

Creemers onderzocht de voorspellende waarde van karaktereigenschappen voor risicovolle vormen van cannabisgebruik onder jongeren. Uit haar onderzoek blijkt dat jongeren met een sterk verlangen naar sensatie, en jongeren die weinig terughoudend zijn in onbekende omstandigheden, vaker voor hun dertiende levensjaar beginnen met blowen. Regelmatig blowen wordt voorspeld door de mate van aandachtscontrole: naarmate een jongere beter in staat is zijn eigen gedrag en aandacht te sturen wordt de kans op regelmatig cannabisgebruik kleiner.

Ook andere voorspellers van cannabisgebruik, zoals vroeg beginnen met roken, omgaan met blowende vrienden en gedragsproblemen komen in het promotieonderzoek aan de orde. Terwijl karaktereigenschappen het risico om vroeg te gaan blowen met zo’n tien tot twintig procent beïnvloeden, is dit risico een stuk groter bij jongeren die voor hun twaalfde beginnen met het roken van sigaretten, en bij jongeren die meer blowers in hun vriendengroep hebben. Ook de aanwezigheid van gedragsproblemen is, zij het in mindere mate dan roken en blowende vrienden, een sterkere indicator van cannabisgebruik dan temperament.

Toch staan de verbanden tussen de verschillende risicofactoren en cannabisgebruik niet op zichzelf. Creemers: “Jongeren met een sterk verlangen naar sensatie beginnen vaker vroeg met roken en maken ook vaker de overstap van een sigaret naar een joint. Ook jongeren die weinig terughoudend zijn in onbekende omstandigheden maken deze overstap vaker. Verder voorspellen zowel sensatiezucht als aandachtscontrole het aandeel blowende vrienden, dat op zijn beurt weer samenhangt met het risico op cannabisgebruik. Toekomstig onderzoek kan het samenspel tussen verschillende risicofactoren verder in kaart te brengen, en daarmee bijdragen aan ons inzicht in de ontwikkeling van risicovolle vormen van cannabisgebruik onder jongeren.”

Voor haar onderzoek bestudeerde Creemers gegevens van ongeveer 2000 jongeren die meedoen aan TRAILS, een langlopend bevolkingsonderzoek naar de geestelijke en lichamelijke gezondheid van jongeren in Noord-Nederland.

Plaats een reactie