Vooroordelen oudere werknemers blijven hardnekkig

Hoewel we de komende jaren al het beschikbare arbeidspotentieel nodig zullen hebben om de vergrijzing op te vangen, blijkt dat oudere werkzoekenden nog steeds moeilijk hun weg naar werk vinden. Momenteel zijn dat er 150.000 en dat aantal is stijgende. CBS onderzoek toont aan dat een 50 plusser gemiddeld twee keer zo lang werkloos is als iemand onder deze leeftijdsgrens.

Hardnekkige vooroordelen zitten een objectieve beoordeling nog steeds in de weg: oudere werknemers zouden duurder, vaker ziek en minder productief zijn. Deze kwalificaties worden ongenuanceerd toegekend, waarbij wordt vergeten dat een ervaren arbeidskracht veel positieve eigenschappen meebrengt. Via radio, televisie, internet en bijeenkomsten gaat Tempo-Team de achtergestelde positie van de oudere werkzoekende ter discussie stellen. Centraal thema hierbij: oudere werknemers, van vooroordelen naar voordelen.

We worden ouder, vitaler en willen ook langer doorwerken. Tegelijk worden werknemers van 45+ al snel als oud en daarmee ‘over de top’ gekwalificeerd. Suzanne Jungjohann, Directeur Human Resources bij Tempo-Team: “Dit achterhaalde denken moet veranderen. Het is toch bizar dat je op de helft van je werkbare leven al een soort van stempel opgeplakt krijgt? Deze tweede helft van je werkbare leven ben je waardevoller, juist vanwege je ruime ervaring en opgebouwde kennis.”

De bereidheid om door te werken tot het 65ste levensjaar groeit ook. Jan Fekke Ybema, senior onderzoeker bij TNO: “En die bereidheid wordt ook steeds groter. Zaken als VUT en prepensioen zijn niet meer van deze tijd. Werknemers moeten zich rond hun 50ste gaan afvragen: wat wil ik later worden?”

Tempo-Team gaat bij bedrijven de dialoog opstarten en de echte feiten en cijfers over oudere werkzoekenden en werknemers toelichten. Zo blijkt bijvoorbeeld dat het salaris na het 45ste jaar in de regel nog maar marginaal stijgt. Het inkomensverschil tussen de categorie 35 – 45 jaar en 45+ is klein.

Uit cijfers blijkt ook dat oudere werknemers niet vaker ziek zijn. Ze zijn incidenteel wel langer ziek. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een goed werkklimaat en goede verzuimbegeleiding. Voor wat de productiviteit betreft, het is nooit aangetoond dat oudere werknemers daar laag op scoren. Recent buitenlands (Duitsland) onderzoek toont aan dat oudere werknemers juist productiever zijn dan jongere. Door hun ervaring weten ze situaties direct goed in te schatten en werken daarom effectief.

Jungjohann: “Het is nu echt tijd om oudere werknemers op hun juiste waarde te beoordelen. Hun kennis en expertise is zeer waardevol. We gaan bij het aanbieden van kandidaten daarom ook zo veel mogelijk een leeftijdsmix van kandidaten presenteren. Het gaat er tenslotte om wat mensen kunnen, willen en bijdragen aan een team, niet om hoe oud ze zijn. En ik nodig zowel werkgevers als werknemers uit om de site Blijfbezig.nl te bezoeken. Daar staan negen stellingen over arbeidsparticipatie van 45+ers waarop bezoekers kunnen reageren. Het is echt belangrijk dat dit actuele HR-thema hoog op de agenda komt, we de echte feiten onder ogen zien en daar vervolgens naar gaan handelen”.

Plaats een reactie