Voorlopig aantal overstappers zorgverzekering 7,5 procent

Op basis van voorlopige cijfers van informatiecentrum Vektis blijkt dat 7,5 procent van de verzekerden per 2013 overstapt naar een nieuwe zorgverzekering. Dat zijn ruim 1,2 miljoen Nederlanders. Vorige jaar lag het percentage nog op 6 procent. André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) noemt het een goede ontwikkeling dat steeds meer mensen bewust naar hun zorgverzekering kijken. Hij maakt het voorlopige overstapcijfer vanmiddag bekend tijdens de nieuwjaarsreceptie van ZN.

“Het is duidelijk dat meer mensen dit jaar bewust naar hun zorgverzekering hebben gekeken. Een goede ontwikkeling, want dat houdt zorgverzekeraars scherp op zowel hun dienstverlening als op de zorg die zij voor hun verzekerden inkopen. Rouvoet roept daarom zijn leden op om tijdig voor iedere verzekerde duidelijk te maken welke zorg zij hebben gecontracteerd. “Zorgverzekeraars moeten er naar streven om zoveel mogelijk de gecontracteerde zorg bekend maken als zij dit najaar hun premie en polis voor 2014 publiceren,” aldus de voorzitter van ZN.

Kwaliteit
De grote opgave voor zorgverzekeraars het komende jaar ligt wat Rouvoet betreft vooral bij het verder verhogen en inzichtelijk maken van de kwaliteit van zorg. Later deze maand zullen de zorgverzekeraars bijvoorbeeld hun visie op de kwaliteit en inzet van complexe spoedeisende hulp bekend maken. Op basis van deze visie gaan de afzonderlijke zorgverzekeraars deze zorg inkopen. Zorgverzekeraars hebben een maatschappelijke rol bij het stimuleren van kwaliteit en doelmatigheid van zorg voor verzekerden. Door prijs en kwaliteit in de gezondheidszorg te verbinden wordt de zorg niet alleen beter, maar vooral ook doelmatiger.

Overstappers
Verzekerden konden tot 1 januari 2013 hun zorgverzekering opzeggen. Tot uiterlijk 1 februari heeft men de tijd om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. De meeste overstappers hebben dat inmiddels ook al gedaan. Het voorlopige overstappercentage is 7,5 procent. Daarmee wisselen ruim 1,2 miljoen mensen van zorgverzekeraar. Tegelijkertijd blijft een grote meerderheid van de verzekerden trouw aan de eigen verzekeraar. “Dat spoort ook met het beeld dat verzekerden al jarenlang tevreden zijn over hun zorgverzekeraar en gemiddeld een dikke 7 als rapportcijfer geven”, aldus Rouvoet.

In 2006 werd het huidige zorgverzekeringsstelsel ingevoerd en wisselden verzekerden massaal van zorgverzekeraar (19 procent). Eind 2006 stapte 4,5 procent van de verzekerden over naar een nieuwe zorgverzekering. In 2007 en 2008 was dat 3,5 procent, in 2009 4,1 procent, eind 2010 was het overstappercentage 5,5 procent en vorig jaar (2011) kwam het op 6 procent. In april 2013 maken ZN en Vektis het definitieve overstappercentage bekend vergezeld van een uitgebreide analyse van de overstapcijfers.

• Volg de Gezondheidskrant op Twitter en op Facebook.

Plaats een reactie