Voorlichtingsmiddag ‘Epilepsie en medicijnen’

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis en Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) organiseren een voorlichtingsmiddag met als thema ‘Epilepsie en medicijnen’. Deze middag vindt plaats op zaterdag 20 november, in de aula van de locatie Carolus, Hervensebaan 4 te ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden
De bijeenkomst begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) en duurt tot ongeveer 16.15 uur. De toegang is gratis voor iedereen.
Aanmelden kan tot 13 november via zuidoost@epilepsievereniging.nl of (043) 408 27 04, bij geen gehoor 06 – 45 54 60 48.

De heer Hardon, neuroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, geeft uitleg over de behandeling van epilepsie met medicijnen. Daarbij gaat hij dieper in op de behandeling van kinderen, vrouwen en ouderen. Mevrouw Brenninkmeijer, als apotheker verbonden aan de Jeroen Bosch Apotheek, vertelt onder meer wat de mogelijke bijwerkingen zijn van de verschillende medicijnen tegen epilepsie. Ook legt ze uit hoe deze medicijnen elkaar kunnen beïnvloeden. Tot slot licht mevrouw Kalse toe wat zij als epilepsieconsulent in het Jeroen Bosch Ziekenhuis kan betekenen voor patiënten en hun naasten.

Mini-informatiemarkt
De bijeenkomst is bedoeld voor mensen met epilepsie, partners, ouders van kinderen met epilepsie, familie en vrienden, maar ook voor artsen, verpleegkundigen, leerkrachten, begeleiders en andere belangstellenden. Ook mensen die geen lid zijn van de EVN, zijn van harte welkom. Er is deze middag ruim gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunnen belangstellenden de mini-informatiemarkt bezoeken met een uitgebreide stand van de EVN, informatie over zwangerschap en anti-epileptica van de Rijksuniversiteit Utrecht en een stand van het project ‘Chronisch ziek en werk’ van een reïntegratiebedrijf in Vught.

Anti-epileptica
Ongeveer één op de 150 mensen in Nederland heeft epilepsie. In veel gevallen is epilepsie goed te behandelen met behulp van medicijnen, zogeheten anti-epileptica. Er zijn veel verschillende soorten medicijnen en er komen nog steeds nieuwe bij.

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie