Voorlichtingsfilm over huiselijk geweld

De Zwolse organisatie ‘Kadera, aanpak huiselijk geweld‘ heeft een film gemaakt over huiselijk geweld. In de film wordt onder meer uitleg gegeven over het Steunpunt Huiselijk Geweld, preventieactiviteiten en crisisinterventie.

Een ex-cliënt vertelt over het huiselijk geweld dat zij heeft meegemaakt en wat haar ertoe gebracht heeft hulp te zoeken bij Kadera. Daarnaast vertelt zij over haar ervaringen met deze organisatie. Ook vertellen twee medewerkers over hun werk voor Kadera. Zo komt onder andere aan bod wat Kadera te bieden heeft, zoals hulp bij crisissituaties, advies en informatie en de opvang van mishandelde vrouwen en hun kinderen.

Kadera’s aanpak van huiselijk geweld

Inzicht
Met deze korte film richt Kadera zich op de burgers, met name uit Overijssel, die met huiselijk geweld te maken hebben (gehad). Daarnaast is de film ook bedoeld voor professionals die door de film inzicht krijgen in wat Kadera doet.

Meer informatie
www.kadera.nl

Plaats een reactie