Voorlichtingsbijeenkomst hartfalen in Meander

Op woensdag 7 april 2010 wordt in Meander Medisch Centrum wederom een voorlichtingsbijeenkomst voor mensen met de aandoening hartfalen georganiseerd. Ook naasten zijn van harte welkom. Deze bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de aula van Meander, locatie Amersfoort Elisabeth. Het is een gezamenlijk initiatief van Beweging 3.0, de Regionale Huisartsen Vereniging Eemland, de hartpatiëntenvereniging Hart & Vaatgroep regio Utrecht en Gooi en Meander Medisch Centrum.

Wat is hartfalen?
Hartfalen is een aandoening waarbij de pompfunctie van het hart is verminderd. Mensen met hartfalen hebben vaak in het verleden een hartinfarct gehad, een hartoperatie ondergaan of lange tijd een hoge bloeddruk gehad. De belangrijkste klachten van hartfalen zijn: kortademigheid, vermoeidheid en het vasthouden van vocht in bijvoorbeeld de benen.

Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst geven verschillende hulpverleners algemene informatie over hartfalen. Zo zal een cardioloog aanwezig zijn om uitleg te geven over de diagnose en behandeling van hartfalen. Een hartfalenverpleegkundige geeft adviezen over het leven met hartfalen en een diëtiste over het omgaan met voeding bij deze ziekte.

Zorgmarkt
Aansluitend hieraan kunnen de bezoekers op de zogenaamde zorgmarkt terecht bij diverse kraampjes voor zowel meer mondelinge als schriftelijke informatie. Naast bovengenoemde deskundigen zijn op de zorgmarkt onder meer een medewerker van de afdeling hartrevalidatie van Meander, een maatschappelijk werker en iemand van de patiëntenvereniging vertegenwoordigd. Daarnaast biedt deze bijeenkomst de gelegenheid tot lotgenotencontact.

Informatieve sessies
Tijdens de zorgmarkt worden een drietal informatieve sessies gehouden; hiervoor kunt u zich bij aanmelding opgeven. Eén informatieve sessie gaat over het omgaan met stress en negatieve gevoelens bij hartfalen, deze wordt verzorgd door een medisch psycholoog; een ander gaat over het belang van bewegen bij hartfalen en hoe u dit kunt aanpakken door een fysiotherapeut. De derde is een sessie over praktische problemen in het dagelijkse leven van mensen met hartfalen, deze sessie wordt verzorgd door een huisarts.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden vanaf 3 maart op maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 033 – 850 2198.
U kunt dan gelijk aangeven of en zo ja, welke informatieve sessie u wilt bijwonen.

Plaats een reactie