Voorlichtingsavond over prostaatkanker

Het Platform Oncologie Gooi en Vechtstreek organiseert in samenwerking met de Stichting Contactgroep Prostaatkanker op maandag 29 november 2010 een voorlichtingsavond over prostaatkanker. Het Platform Oncologie is een samenwerkingsverband van deskundigen op het gebied van oncologie.

De deelnemende organisaties zijn: huisartsen uit het verzorgingsgebied, Integraal Kankercentrum Amsterdam, Vivium Zorggroep en Tergooiziekenhuizen. De avond vindt plaats in de Gehoorzaal van Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum, Rijksstraatweg 1 te Blaricum van 19.30–21.30 uur. De Gehoorzaal is geopend vanaf 19.00 uur.

De avond is bedoeld voor (ex)patiënten, hun relaties en belangstellenden.

Programma
De avond begint met een korte inleiding door Janny Noort, oncologieverpleegkundige in Tergooiziekenhuizen. Daarna geeft de heer B. Zeijlemaker, uroloog in Tergooiziekenhuizen, informatie over het screenen naar prostaatkanker en de rol die histoscanning daarbij kan spelen. Vervolgens geeft de heer E. Bruynes, uroloog in Tergooiziekenhuizen, een overzicht van de verschillende behandelingen en vertelt de heer P. van Zanten van de Stichting Contactgroep Prostaatkanker wat de stichting voor patiënten kan betekenen.

Na de pauze komen Baukeline van Triest, radiotherapeut van het AVL Amsterdam, aan het woord over radiotherapie als behandeling van prostaatkanker en de heer P. van den Berg, internist/oncoloog in Tergooiziekenhuizen, over behandelopties van prostaatkanker na hormonale therapie. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over prostaatkanker
Er is bij mannen nog steeds veel onduidelijkheid over de prostaat en prostaatkanker. Prostaatkanker kan erfelijk zijn. Het is voor mannen mogelijk om zich hierop te laten onderzoeken. De SCP en de Nederlandse Vereniging van Urologen adviseren u, om voorafgaand aan een onderzoek, zich goed te laten informeren.

Uit recent onderzoek door TNS NIPO blijkt dat meer dan 1 miljoen mannen vanaf 50 jaar (39 procent) last hebben van plasklachten. Ongeveer de helft hiervan gaat hiermee niet naar hun huisarts. Het taboe rondom plasklachten is nog steeds erg groot. Er zou hierover meer openheid moeten komen zonder dat er direct gedacht wordt aan prostaatkanker.

Aanmelding en informatie
Voor meer informatie kunt u bellen naar Janny Noort , telefoon (035) 539 11 11. Aanmelden vooraf (tot en met 26 november) is gewenst.

Schriftelijk: Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum, t.a.v. Informatiecentrum, Antwoordnummer 540, 1250 VB Laren of telefonisch: (035) 539 18 35 of per e-mail: informatiecentrum@tergooiziekenhuizen.nl.

Plaats een reactie