Voorlichting bij medicijnuitgifte niet in orde

Apothekers geven patiënten nog te weinig mondelinge informatie bij de uitgifte van nieuwe medicijnen.

Medicijnen, pillen, rode x

Meer dan de helft van de mensen die in 2013 en 2014 een nieuw medicijn kregen, hadden geen of geen volledig gesprek over de werking, bijwerkingen en het medicatieoverzicht.

Patiëntenfederatie NPCF vindt dat zeer zorgelijk. Het zogenaamde Eerste Uitgiftegesprek staat sinds 1 januari 2014 apart op de rekening, en hoort plaats te vinden als een patiënt een nieuw medicijn voorgeschreven krijgt.

Wilna Wind
Wilna Wind

Belang
Dat er van zo’n gesprek meestal geen sprake is, blijkt uit een eerste analyse van de resultaten van de NPCF-meldactie Eerste Uitgifte, waaraan zo’n negenduizend mensen deelnamen. NPCF-directeur Wilna Wind is ontstemd: “Het is van groot belang dat de apotheker een Eerste uitgifte gesprek voert met patiënten die een nieuw medicijn gaan slikken, of na een jaar weer starten. Het hoort bij de zorgverlening die de apotheker moet leveren, om goede begeleiding te geven en ongelukken te voorkomen. Het is in het belang van patiënten dat hier snel verbetering in komt.”

Rekening
Sinds 1 januari hoort op de apothekersrekening of het declaratieoverzicht van de zorgverzekeraar, vermeld te staan wat het medicijn kost en wat het kost om het ter hand te stellen (doorgaans 6 euro). Daarnaast moeten apart de kosten vermeld worden van het gesprek waarin de apotheker en patiënt de werking, de dosering en de bijwerkingen bespreken, het medicatieoverzicht doornemen en vragen beantwoorden. Ook voor dat gesprek wordt gemiddeld zes euro gerekend. Tot en met 2013 werd het eerste uitgiftegesprek altijd binnen het tarief voor de uitgifte van medicijnen in rekening gebracht.

BNN VARA programma: Kassa, zaterdag 12 april 2014. Apotheek geeft te weinig uitleg bij nieuw medicijn.

Van de mensen die in 2013 en 2014 een nieuw medicijn voorgeschreven kregen, had in 2013 ruim 66 procent geen gesprek met de apotheker. Terwijl de vergoeding ervoor wel in het tarief verrekend was. Sinds het gesprek per 1 januari 2014 apart op de rekening vermeld staat, is een lichte verbetering te zien. Het gesprek vindt tot op heden in 54 procent van de gevallen niet plaats. Patiëntenfed eratie NPCF is nog lang niet tevreden.

Nuttig
NPCF-directeur Wind: “Het gaat ons erom dat mensen weten dat zo’n gesprek belangrijk is. Gelukkig zien we ook dat mensen die zo ’n gesprek wel hadden met hun apotheker, er heel tevreden over zijn. Daarom is het juist zo belangrijk dat het gesprek wordt gevoerd.” 95 procent van de mensen die wel een gesprek hadden, vindt dat ze voldoende ruimte hebben gekregen om vragen te stellen, 84 procent noemt het gesprek met de apotheker over de nieuwe medicijnen ‘nuttig’. Wilna Wind: “Ik vind het kwalijk dat zo’n gesprek dan toch veel te weinig gevoerd wordt. Helemaal als je er wel de rekening voor krijgt.”

Uit de gegevens van de meldlijn van de NPCF blijkt dat bijna driekwart van alle patiënten die in 2014 een nieuw medicijn kregen, voor een deel nog geen rekening heeft gezien met daarop de bedragen voor het nieuwe medicijn. Bijna een kwart van de deelnemers die in 2014 een nieuw medicijn kregen en een eerste uitgifte gesprek hebben gehad, kunnen het bedrag dat voor dit gesprek in rekening is gebracht, niet terug vinden op de rekening.

Wie goed beslagen ten ijs wil komen bij de apotheek, kan terecht op de website van de NPCF, waar een informatieblad ‘Eerste uitgifte van medicijnen‘ is te vinden dat kan worden gebruikt als ondersteuning bij het gesprek met de apotheek.

Plaats een reactie