Voorkomen van sportblessures

Het proefschrift van Sandor Schmikli gaat over de preventie van de schade door de sportbeoefening. Het onderscheidt lokale schade in de vorm van acute blessures en overbelastingsblessures van systemische schade door een langdurige disbalans tussen belasting en belastbaarheid.

Schmikli presenteert doelgroepen voor de preventie van sportblessures en bespreekt epidemiologische instrumenten. De preventie van het overtrainingsyndroom wordt besproken aan de hand van het vroegtijdig herkennen van het proces dat leidt tot het syndroom.

Schmikli gebruikt één proces om de drie schadevormen te omschrijven, maar hanteert het cumulerende effect over de tijd om de schadevormen van elkaar te onderscheiden.

Promotiegegevens
Promovendus: Sandor Schmikli
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Damage in sports. The battle against acute injuries, overuse injuries and the overtraining syndrome.
Promotor 1: Prof. dr. F.J.G. Backx
Copromotor 1: Dr. W.R. de Vries
Datum en tijd: 14/12/2010, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie