Voorkomen van functieverlies bij ouderen na een ziekenhuisopname

Jita Hoogerduijn zocht in haar promotieonderzoek naar een manier om ouderen op te sporen die een verhoogd risico lopen op functieverlies in het ziekenhuis. Bij ouderen die een verhoogd risico lopen kan verder bekeken worden welke mogelijke problemen kunnen optreden en welke zorg dat kan voorkomen.

30-60% van de patiënten ouder dan 65 jaar die in het ziekenhuis worden opgenomen krijgt te maken met functieverlies zoals bijvoorbeeld het niet meer zichzelf kunnen wassen. Functieverlies leidt tot verlies van zelfstandigheid en autonomie.

Het betekent onder andere ook dat deze ouderen langer in het ziekenhuis blijven, thuis meer zorg nodig hebben en mogelijk zelfs in een verpleeghuis moeten worden opgenomen. Ook is een verband aangetoond tussen functieverlies en een verhoogde kans op sterfte.

Promotiegegevens
Promovendus: Jita Hoogerduijn
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Identification of older hospitalized patients at risk for functional decline
Promotor 1: Prof. dr. M.J. Schuurmans
Datum en tijd: 19/4/2011, 12:45
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie