Voorkennis helpt bij studeren

Om iets verrassends te onthouden gebruikt het brein een ander gebied dan voor informatie waarover al voorkennis beschikbaar is, ontdekte Marlieke van Kesteren. Zij promoveert op donderdag 21 maart 2013 aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

BooksFotocredits: Chris (cc)

De resultaten kunnen behulpzaam zijn in de onderwijspraktijk. “Voorkennis helpt het geheugen op twee manieren: als nieuwe informatie past maar ook als deze juist niet past.”

Activeer, voordat je begint met leren, je voorkennis!

Nieuwe informatie die aansluit bij je voorkennis onthoud je goed, maar vooral in grote lijnen. Nieuwe informatie die in tegenspraak is met je bestaande kennis over een onderwerp onthoud je ook goed, misschien zelfs gedetailleerder. Marlieke van Kesteren onderzocht met hersenscantechnieken de invloed van voorkennis terwijl proefpersonen nieuwe informatie leerden of terughaalden uit hun geheugen. Ze ontdekte dat de mediale prefrontale cortex (mPFC) bij voorkennis passende informatie in een bestaand kennisschema opslaat. Informatie die niet past bij de aanwezige voorkennis, wordt verwerkt door de mediale temporale cortex (MTL). “Bovendien lijkt het erop dat de gebieden de informatie ook daadwerkelijk anders opslaan”, zegt van Kesteren. “We denken dat de mPFC informatie direct relateert aan een schema, waardoor specifieke details kunnen verdwijnen. De MTL kan op zijn beurt niet-gerelateerde informatie juist gedetailleerder opslaan”.

Leren met je hele lichaam
“Dat voorkennis een sterk effect heeft, was me al snel duidelijk” aldus van Kesteren, die momenteel postdoc is binnen het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour en het UMC St Radboud. “Zelfs in pilotstudies met maar zes proefpersonen vond ik significante effecten. Nu ben ik vooral benieuwd naar hoe je die voorkennis dan het best kunt toepassen. Ik geef zelf regelmatig onderwijs en werk samen met docenten in het medisch onderwijs, zo krijg ik nieuwe onderzoeksideeën. Ik bestudeer nu bijvoorbeeld of het leren van anatomische structuren beter gaat als je je lichaam kan gebruiken om 3d-relaties te benadrukken. Ik hoop dat hersenonderzoek en de onderwijspraktijk in de toekomst nog verder naar elkaar toe kunnen groeien”.

Tips en trucs
Van Kesteren geeft op basis van haar promotieonderzoek al een paar tips en trucs voor het onthouden van nieuwe informatie:

• Nieuwe informatie die goed past binnen je voorkennis, onthoud je gemakkelijk. Activeer dus, voordat je begint met leren, je voorkennis door jezelf de vraag te stellen: wat weet ik al over dit onderwerp?

• Verzin een verrassend ezelsbruggetje als leerstof moeilijk te integreren is, hoe gekker hoe beter!

• Als je al veel voorkennis hebt, vergeet je sneller de details van nieuwe, gerelateerde informatie. Koppel de leerstof dus aan iets nieuws als je details moet leren, door middel van een rare associatie of origineel ezelsbruggetje.

Plaats een reactie