Voorbereiding vrije prijzen apotheekzorg van start

In 2012 worden de prijzen in de extramurale farmacie vrijgegeven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze week een aanwijzing van de minister gekregen en start nu met het voorbereiden van invoering van vrije prijzen. In juli stelt de NZa nieuwe prestaties voor farmaceutische zorg vast, net als een nadere regel voor zorgaanbieders over transparantie en declaratie in de nieuwe vrije markt.

De vrije prijzen en nieuwe regels gelden straks voor alle farmaceutische zorgaanbieders. Meestal zijn dit apothekers, maar ook huisartsen of verpleegkundigen kunnen farmaceutische zorg leveren.

Het invoeren van vrije prijzen betekent dat apothekers en verzekeraars volgend jaar zelf onderhandelen over de prijs van de diensten en producten van de apotheker. Tot nu toe stelde de NZa de tarieven vast voor het uitgeven van receptplichtige geneesmiddelen en voor de dienstverlening van de apotheek.

Apothekers kunnen per 2012 nieuwe prestaties declareren. Er was altijd één prestatie, namelijk het ter hand stellen van een receptplichtig geneesmiddel. In de set nieuwe prestaties wordt de dienstverlening van de apotheek verder gespecificeerd. Hierdoor wordt het voor de klanten duidelijker welke dienst een apotheek levert tegen welke prijs. Zo is een prestatie beschreven voor een medicatiebeoordeling van chronisch geneesmiddelengebruik. De prestaties zijn in intensieve samenwerking met veldpartijen tot stand gekomen. Tot 1 juni kunnen partijen hun suggesties voor aanpassing nog doorgeven. In juli stelt de NZa de prestaties definitief vast.

De rol van de NZa wordt in 2012 anders. Zij reguleert de extramurale farmacie dan niet meer op het gebied van tarieven, maar blijft toezicht houden op de werking van de markt en stelt prestaties vast.

Plaats een reactie