Vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouw neemt ouderschapsverlof op

In 2009 hadden 264 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van deze werknemers namen 79 duizend dit verlof ook op. Het opnemen van ouderschapsverlof is onder vrouwen veel gebruikelijker dan onder mannen.

Van de vrouwen met recht op ouderschapsverlof hadden 53 duizend dit opgenomen (41 procent), van de mannen waren dat er 26 duizend ((19 procent).

Werkende vrouwen met een persoonlijk inkomen tussen de 40 en 50 duizend euro nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als vrouwen met een inkomen tussen de 10 en 20 duizend euro (60 tegen 31 procent).

Dit verschil hangt vooral samen met hun behaalde diploma en de omvang van hun baan. Hoogopgeleide vrouwen maken veel vaker gebruik van ouderschapsverlof dan laagopgeleide vrouwen (58 versus 17 procent) en voltijds werkende vrouwen veel vaker dan vrouwen die 12 tot 24 uur per week werken (55 versus 30 procent).

Auteurs: Francis van der Mooren en Jannes de Vries

Plaats een reactie