Voor klein deel mensen met obesitas geen verhoogd risico hart- en vaatziekten

Vetzucht of obesitas is een toenemend probleem in onze maatschappij. Steeds meer mensen hebben obesitas. Het is geassocieerd met ziektebeelden als diabetes, hoge bloeddruk en een hoog cholesterol-gehalte en het geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Er blijkt echter een kleine groep mensen met obesitas te zijn die deze metabole gezondheidsproblemen (met name stofwisselingsziekten) niet hebben. De endocrinologen André van Beek en Erik-Jan Verburg van het UMCG onderzochten in deze laatste groep hoe hoog het risico voor hen is op hart- en vaatziekten. Zij presenteren de uitkomsten van hun klinische studie bij het jaarcongres 2010 van The Endocrine Society in San Diego (USA).

De beide artsen volgden een groep van bijna 1500 personen met obesitas gedurende 7,5 jaar. Dit zijn deelnemers aan de reeds jaren lopende Prevend-studie van het UMCG. In deze groep deelnemers, is een klein aantal patiënten te onderscheiden dat geen metabole gezondheidsproblemen heeft; het gaat hierbij om negentig personen. In deze groep van negentig deden zich evenveel hart- en vaatziekten voor als in een groep gezonde deelnemers zonder obesitas. Hun risico op hart- en vaatziekten bleek niet groter te zijn dan bij andere deelnemers.

Volgens Van Beek en Verburg kan deze uitkomst betekenen dat niet alle patiënten met obesitas meteen cholesterolverlagers en ander medicatie voorgeschreven hoeven te krijgen. Een periodieke controle op het risicoprofiel, door het meten van de bloeddruk en de cholesterolconcentraties, volstaat. De beide artsen geven aan dat van alle mensen met obesitas, de groep die metabool gezien gezond is, percentueel slechts een kleine groep is.

De reden dat The Endocrine Society beide artsen heeft gevraagd hun bevindingen toe te lichten op zijn prestigieuze jaarcongres, is dat tot nu toe obesitas zélf als de risicofactor voor hart- en vaatziekten werd gezien. Van Beek en Verburg tonen aan dat dit niet het geval is. Immers, dan had iedereen met obesitas deze gezondheidsproblemen moeten hebben. Wel geven de artsen nadrukkelijk aan dat zwaarlijvige patiënten andere aan gewicht gerelateerde ziekten kunnen hebben als gewrichts- en spierklachten.

Plaats een reactie