Volledige HIS-KIS koppeling op basis van OZIS operationeel in Friesland

VitalHealth en Ketenzorg Friesland hebben de afgelopen periode volledige tweezijdige HIS-KIS koppelingen ( Keten Informatie Systeem – Huisartsen Informatie Systeem) geoperationaliseerd bij een groot aantal eerstelijnspraktijken in Friesland. Dit is op basis van het VitalHealth KIS en het merendeel van de aanwezige HISsen die in Friesland worden gebruikt.

Het betreft koppelingen met onder meer Medicom, Promedico-VDF, MIRA, MicroHIS en OmniHIS. Het resultaat van de OZIS koppeling is een goed en volledig dossier in zowel het HIS als het KIS. Voorzover bekend is Friesland de eerste regio in Nederland waar dit nu op grote schaal operationeel is. Naast de al genoemde HISsen voor Friesland is er ook gewerkt aan een OZIS koppeling met Labelsoft, HetHIS en TetraHIS.

In de keuze voor een KIS was communicatie door middel van het OZIS ketenzorgbericht voorwaarde voor Ketenzorg Friesland. Door hiervan gebruik te maken kon de al in het HIS opgebouwde historie worden meegenomen en heeft de huisarts in zijn HIS als bronsysteem altijd een volledig en actueel patiëntoverzicht.

Manager van Ketenzorg Friesland Durkje Visser, geeft aan dat het vooral van belang is geweest dat alle betrokken partijen zich aan de implementatie van het OZIS ketenzorgbericht committeerden. “Wij realiseerden ons vooraf dat we qua omvang en diversiteit aan HISsen in onze regio koploper zijn als het gaat om de brede uitrol van het OZIS Ketenzorgbericht. Regionale infrastructuren vragen om een specifieke inrichting en maken het van groot belang om tijdig en veel met elkaar te schakelen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat het VitalHealth en ons meer inspanning heeft gekost dan van te voren was verwacht. Echter mede dankzij inspanningen en vastberadenheid van zowel de HIS leveranciers, VitalHealth, evenals onze eigen organisatie en achterban is het gelukt.”

“Door het traject in Friesland hebben we erg veel geleerd en die opgedane ervaring is nodig om voortvarend de koppelingen te realiseren”, aldus Laurens van der Tang, CEO VitalHealth. “Het is vermoedelijk de eerste keer dat in Nederland de OZIS Ketenzorg standaard grootschalig werd toegepast. Voor meerdere HISsen is het bovendien de eerste keer dat OZIS Ketenzorg in de praktijk daadwerkelijk gebruikt wordt. De inspanningen en wilskracht van Ketenzorg Friesland evenals de inspanningen van meerdere HIS leveranciers hebben ons geholpen om het project tot een goed einde te brengen.”
VitalHealth is als eerste KIS leverancier zover dat de koppeling op basis van het OZIS Ketenbericht operationeel is met vrijwel alle HISsen. Het OZIS ketenzorgbericht is op dit moment de enige beschikbare communicatiestandaard die het mogelijk maakt om alle relevante gegevens die nodig zijn voor ketenzorg tweezijdig uit te wisselen. Daarmee voorziet het HIS en KIS in een belangrijke behoefte die huisartsen en praktijkondersteuners hebben.

Plaats een reactie