Volksgezondheidsprijs 2010 voor proefschrift orgaandonatie

Voor zijn proefschrift over orgaandonatie ontving dr. Remco Coppen onlangs de Volksgezondheidsprijs 2010. Dit proefschrift schreef hij mede op basis van de door ZonMw gefinancierde evaluaties van de Wet op de Orgaandonatie.

Coppen onderzocht of verandering van het donorregistratiesysteem zou kunnen leiden tot meer donoren. In Nederland staan ongeveer 1300 mensen op de wachtlijst voor een donororgaan, maar er zijn niet meer dan zo’n 200 tot 220 donoren per jaar.

Coppen vergeleek de beslissystemen rondom orgaandonatie in verschillende landen met het Nederlandse. Na correctie voor de aantallen verkeersdoden en herseninfarcten kwam hij tot de conclusie dat verandering van het registratie- of beslissysteem het tekort aan donoren waarschijnlijk niet zal verminderen. In de praktijk blijken namelijk in alle landen nabestaanden het laatste woord te hebben, ongeacht het gehanteerde systeem. Coppen suggereert daarom in te steken op het contact met de nabestaanden – dit verklaart het succes van het Spaanse systeem – en op knelpunten in het donatieproces in de ziekenhuizen.

De Volksgezondheidsprijs 2010 werd op 7 april tijdens het Nederlandse Congres Volksgezondheid 2011 in de Meervaart te Amsterdam uitgereikt. De jury, bestaande uit prof. dr. Marianne Donker (voorzitter), prof. dr. F. Sturmans en prof. dr. A. Knottnerus heeft dit jaar twintig inzendingen beoordeeld. Het moest gaan om een jonge onderzoeker, aan het begin van zijn of haar carrière, die een proefschrift of een aantal daarmee vergelijkbare artikelen heeft geschreven. De jury lette, naast kwaliteit, in het bijzonder op originaliteit en de impact van het werk op de volksgezondheid.

Uit de twintig inzendingen die voor beoordeling in aanmerking kwamen, koos de jury het proefschrift van Remco Coppen over orgaandonatie. Coppen is een veelbelovende jonge onderzoeker en zijn aanpak van beleids- en wetgevingsevaluatie is een veelbelovende onderzoekslijn. De jury vond zijn studie een prachtige, sociaal-juridische analyse, die orde schept in het al lang lopende debat over het systeem van orgaandonatie. Daarbij worden, mede op basis van internationale vergelijking, diverse systemen empirisch vergeleken, en worden goed onderbouwde conclusies getrokken over de zin en onzin van allerlei veronderstellingen die in het Nederlandse debat gehanteerd worden. Een topstuk in zijn soort met hoge beleidsrelevantie. Door de keuze van deze winnaar wil de jury niet alleen het veld van de wetgevingsevaluatie in het zonnetje zetten, maar natuurlijk in de eerste plaats de onderzoeker, Remco Coppen. Hij schreef een gedurfd en uiterst relevant proefschrift en zette daarbij een respectabel aantal internationale publicaties op zijn naam.

Plaats een reactie