Vogelgriepvirus bij trekvogels

Trekvogels staan bloot aan diverse ziekteverwekkers en verbinden gebieden die ver bij elkaar vandaan liggen. Bethany Hoye bestudeerde hoe Arctische watervogels de dynamica van laagpathogene vogelgriepvirussen beïnvloeden. Verder onderzocht ze hoe deze milde ziekteverwekkers het gedrag en de fitheid van hun gastheer beïnvloeden en de gevolgen hiervan voor de epidemiologie van het virus.

Hoye laat zien dat de kans op infectie met een vogelgriepvirus afhankelijk is van een reeks aan soortspecifieke ecologische factoren. Hierbij verhogen onder meer het sociaal gedrag en het gebruik van zoetwatermilieus de kans op een infectie. Binnen een soort is de kans op infectie het hoogst in jonge dieren en dieren die zich veel in zoetwater ophouden.

Ook laat de promovendus zien dat geïnfecteerde dieren zich anders gedragen en een lager reproductiesucces en een lagere overleving hebben dan niet-geïnfecteerde dieren. Dit heeft weer gevolgen voor de epidemiologie van het virus.

Opzettelijk geïnfecteerde dieren toonden opmerkelijk genoeg geen nadelige gevolgen onder natuurlijke omstandigheden. Dit suggereert een zekere mate van vatbaarheid voor infectie met een vogelgriepvirus en de mogelijkheid dat natuurlijke infecties gepaard gaan met co-infecties die in combinatie een versterkt effect hebben op de gastheer.

De resultaten van het project onderstrepen de invloed van de ecologie van gastheren op de epidemiologie van ziekteverwekkers evenals de rol die ziekteverwekkers spelen in de ecologische afwegingen die potentiële gastheren moeten maken.

Promotiegegevens
Promovendus: Bethany Hoye
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Host-pathogen interactions on the move: Migratory waterfowl and avian influenza viruses
Promotor 1: Prof. dr. Marcel Klaassen
Promotor 2: Prof. dr. Ron Fouchier
Datum en tijd: 21/9/2011, 10:30 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie