Vogelgriep in Kelpen-Oler

In Kelpen-Oler (Limburg) is bij een kalkoenbedrijf het vogelgriepvirus aangetroffen. Het gaat om een H5 variant van het vogelgriepvirus. Waarschijnlijk gaat het hier om de milde variant. Dat wordt nu nader onderzocht.

Alle 42.700 kalkoenen op het bedrijf worden geruimd, conform de regelgeving van de Europese Unie. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat op zondag 18 maart 2012 deze ruiming uitvoeren.

Maatregelen
Vanaf 18 maart 2012, 0.00 uur geldt er in een zone van drie kilometer rond het bedrijf een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook herkauwers die op pluimveebedrijven in deze 3 kilometerzone staan mogen niet worden vervoerd.

Binnen de zone van drie kilometer zitten ongeveer 25 andere pluimveebedrijven. De NVWA onderzoekt al deze bedrijven op verschijnselen van vogelgriep. De resultaten daarvan worden in over 10 dagen verwacht.

Afschermplicht
De komende periode geldt voor de bedrijven in de 3 kilometerzone ook een afschermplicht; dat betekent dat alle pluimvee op die bedrijven binnen gehouden moet worden. Deze verplichting geldt alleen voor de commerciële pluimveehouders. Het ministerie adviseert – zoals gebruikelijk – hobbydierhouders om hun pluimvee ook af te schermen met het oog op de gezondheid van deze dieren.

Plaats een reactie