Vogelgriep in Kelpen-Oler milde variant

De uitbraak van vogelgriep (Aviaire influenza, AI) op een kalkoenbedrijf in Kelpen-Oler (Limburg) gaat om een laag pathogene (milde) variant. Dat schrijft staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) op 19 maart 2012 in een brief aan de Tweede Kamer.

Laag pathogene vogelgriep maakt vogels nauwelijks ziek en is een laag risico voor de mens. Maar laag pathogene AI (LPAI) van het type H5 of H7 kan muteren naar de hoog pathogene variant. In Kelpen-Oler gaat het om een H5-variant, vandaar dat toch verregaande maatregelen zijn getroffen. Alle kalkoenen op het bedrijf zijn geruimd, conform de regelgeving van de Europese Unie.

Overige maatregelen
In een zone van 3 kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Ook varkens en herkauwers die op pluimveebedrijven in deze 3 kilometerzone staan mogen niet worden vervoerd.

Binnen de zone van drie kilometer zitten 24 andere pluimveebedrijven. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) onderzoekt al deze bedrijven op verschijnselen van vogelgriep.

Afschermplicht
De komende periode geldt voor de bedrijven in de 3-kilometerzone ook een afschermplicht; dat betekent dat alle pluimvee op die bedrijven binnen gehouden moet worden. Deze verplichting geldt alleen voor de commerciële pluimveehouders. Het ministerie adviseert hobbydierhouders om hun pluimvee ook af te schermen met het oog op de gezondheid van deze dieren.

Plaats een reactie