Voetbalcommentator gebruikt etnische stereotypen

Nederlandse voetbalcommentatoren maken gebruik van hardnekkige stereotypen ten aanzien van voetballers van Surinaamse en Latijns-Amerikaanse afkomst. Dat concludeert Jacco van Sterkenburg (Universiteit Utrecht) in zijn promotieonderzoek naar etniciteit in de sportmedia.

Hij stelt dat het publiek door dit sportcommentaar vooral wordt bevestigd in de ideeën die ze al hebben over deze etnische groepen. Van Sterkenburg promoveert op 27 juni 2011 aan de Universiteit Utrecht.

Van Sterkenburg analyseerde voetbalcommentaar tijdens het programma RTL Voetbal (seizoen 2007/2008). Uit zijn analyse blijkt dat spelers van Surinaamse afkomst vaak worden beschreven in termen van hun lichamelijke voorkomen of fysieke kwaliteiten. Latijns-Amerikaanse spelers worden relatief vaak beschreven als tactisch zwak of vooral uit op eigen succes.

Geen onderscheid allochtoon-autochtoon
Andere etnische onderscheiden en stereotypen die dominant zijn in de Nederlandse samenleving, worden juist niet vaak gebruikt door voetbalcommentatoren, zo constateert Van Sterkenburg. Het onderscheid tussen allochtoon en autochtoon speelt bijvoorbeeld vrijwel geen rol. Mediagebruikers lijken vooral bevestigd te worden in bepaalde ideeën die ze toch al hebben over etniciteit, al benadrukt Van Sterkenburg dat dit vooral geldt voor blanke kijkers van Nederlandse afkomst.

Invloedrijke stereotypen
Het maatschappelijk belang om stereotypen en beschouwingen over etniciteit van sportcommentatoren te onderzoeken is groot, aldus Van Sterkenburg. Ook het onderzoek naar de invloed van deze beschouwingen op het publiek is van groot belang. Voetbal op televisie in Nederland toont immers veel spelers van diverse etnische afkomst en bovendien trekt voetbal grote groepen kijkers. Van Sterkenburg ontwikkelde voor zijn onderzoek een alternatieve methode om dit te onderzoeken die rekening houdt met het gelaagde, complexe karakter van etniciteit.

Plaats een reactie