Voedingsondersteuning tijdens kanker

Joyce Faber laat in haar proefschrift zien dat voedingsondersteuning met een specifieke medische voeding een nieuwe mogelijkheid kan zijn voor toepassing in kankerpatiënten als een integraal onderdeel van het ‘diseasemanagement’, om zo optimale ondersteuning te bieden aan patiënten tijdens behandeling.

Ondervoeding is een groot probleem bij kankerpatiënten. Wereldwijd krijgt zo’n 30% tot 90% van de patiënten tijdens het verloop van hun ziekte te maken met een vorm van ondervoeding. Dit kan resulteren in een chronische staat van ontsteking en – tegenstrijdig genoeg – in een verlaagde reactiviteit van het immuunsysteem. Uiteindelijk kan dit leiden tot een verhoogde kans op infecties en andere complicaties. Voedingsondersteuning is belangrijk voor kankerpatiënten en om die reden ontwikkelde Faber een specifiek voedingsconcept. Dit concept bevat hoge concentraties eiwit en leucine en is bovendien verrijkt met visolie (EPA en DHA) en specifieke prebiotische oligosacchariden.

In preklinische studies van de promovendus heeft het specifieke voedingsconcept immuunreacties kunnen verbeteren en de ontstekingsstaat verlaagd in tumordragende muizen. Bovendien verbeterde het voedingsconcept de weerstand tegen infecties met Pseudomonas aeruginosa. In klinische studies in gezonde vrijwilligers en kankerpatiënten verhoogde de interventie, met het voedingsconcept als onderdeel van een medische voeding, de inbouw van het vetzuur EPA in immuuncellen binnen een week. In slokdarmkankerpatiënten waren serumwaardes van een belangrijke ontstekingsmarker significant verlaagd na een 4-weekse interventie. Bovendien was het lichaamsgewicht toegenomen en de mate van activiteit significant verbeterd na interventie met de specifieke medische voeding.

Promotiegegevens
Promovendus: Joyce Faber
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Immunological perspectives on nutritional support during cancer
Promotor 1: Prof. dr. J. Garssen
Promotor 2: Dr. A.L.B. van Helvoort
Datum en tijd: 11/1/2012 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht