Voederbomen voor koeien en geiten

Biologische geitenhouders tussen Tilburg en Berkel-Enschot willen wilgen inzetten als voer voor de geiten en het hout voor de kachel. Op het bedrijf ‘de Geitenhoeve’ van Anton en Ingrid van de Bruggen zijn op 25 april 2011 de eerste stekken van diverse soorten wilgen geplant. Na zes weken waren sommige scheuten al 1 meter hoog.

Voederbomen vormen een variatie op het rantsoen voor koeien en geiten en kunnen nog vele andere functies hebben op een agrarisch bedrijf. Het Praktijknetwerk Voederbomen en multifunctioneel Landgebruik (netwerk 31) onderzoekt gedurende drie jaar de perspectieven van o.a. wilgen en elzen voor rundvee- en geitenbedrijven.

Tijdens een veldbijeenkomst op 6 juli 2011 van dit praktijknetwerk, bezocht door 20-tal veehouders van de Duinboeren, blijken de meeste wilgenscheuten op ‘de Geitenhoeve’ goed te zijn aangeslagen en flink gegroeid. Vooral de variëteit Klara groeit heel hard.

Een situatieschets en meer informatie over de aangeplante wilgenvariëteiten op het bedrijf ‘de Geitenhoeve’.

Multifunctioneel
Houtige gewassen rond graslandpercelen verrijken de biodiversiteit, verminderen van uitspoeling voor schoon water en kunnen als strooisel en/of als voedermiddel dienen voor rundvee en geiten. Het restproduct houtsnippers is een grondstof voor compost of groene energie.

Ook waterschappen en natuurorganisaties winnen bij de teelt van voederbomen. Voederbomen creëren verbindingszones, gevarieerde flora en fauna, meer natuurbeleving en schaduw in sloten.

Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Ministerie van EL&I en het Europees landbouwfonds.

Plaats een reactie