Vleeskuikens mogelijk bron voor resistente bacteriën

Steeds meer mensen blijken bacteriën bij zich te dragen die resistent zijn voor beta-lactam antibiotica, zoals penicillines en cephalosporines, zonder dat zij zelf antibiotica hebben gebruikt of in een ziekenhuis behandeld zijn.

BroilersFotocredits: Bob Murphy (cc)

De bron van deze bacteriën is onbekend, maar kan besmet voedsel zijn. In haar proefschrift beschrijft Cindy Dierikx het vóórkomen van resistente bacteriën in vleeskuikens.

Sinds 2003 bestaat er in vleeskuikens een toename van bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica. Dit blijkt uit de monitoring van antibioticaresistente bacteriën afkomstig van voedselproducerende dieren. De beta-lactam resistente bacteriën, ook wel extended spectrum beta-lactamase producerende bacteriën (ESBL’s) genoemd, zijn in de gehele vleeskuikenproductieketen aangetroffen, maar vooral op vleeskuikenbedrijven.

Dierikx beschrijft dat het mechanisme waarmee bacteriën in vleeskuikens resistent worden, overeenkomt met het resistentiemechanisme van bacteriën in urineweginfecties bij mensen. Ook bleek dat 94% van het kippenvlees in verschillende winkels in Nederland ESBL-producerende bacteriën bevat.

Ongeveer 10% van de mensen draagt ESBL-producerende bacteriën bij zich. Dierikx toont aan dat mensen die in de vleeskuikenhouderij werken een grotere kans hebben om drager te zijn, namelijk 33%. Ook bij gezelschapsdieren en paarden heeft zij ESBL-producerende bacteriën aangetroffen. Daarbij zijn ook overeenkomsten gevonden tussen resistentiemechanismen in bacteriën van gezelschapsdieren en mensen. Uitwisseling van ESBL’s tussen mens, gezelschapsdier en paard is niet uitgesloten.

Door de mogelijke rol van kippenvlees zijn maatregelen om ESBL-producerende bacteriën in de vleeskuikenproductieketen te reduceren wenselijk. De vleeskuikensector heeft daarbij de moeilijke taak om een gezond, veilig en diervriendelijk product te maken, waarbij weinig antibiotica nodig zijn.

Promovendus: Cindy Dierikx; Proefschrift: Beta-lactamases in Enterobacteriaceae in broilers; Promotor 1: Prof. dr. D.J. Mevius; Promotor 2: Prof. dr. W. Gaastra; Copromotor 1: Dr. H.E. Smith; Datum: 30 mei 2013.

1 gedachte over “Vleeskuikens mogelijk bron voor resistente bacteriën”

  1. Voor gezonde mensen zijn ESBL-producerende bacteriën niet gevaarlijk. ESBL-bacteriën zijn vooral een gevaar voor kwetsbare groepen: • kinderen tot 5 jaar • zwangere vrouwen • zieke mensen met een lage weerstand • ouderen. Bij mensen die een infectie hebben – bijvoorbeeld een simpele urineweginfectie – en daarvoor behandeld moeten worden, kan het de behandeling bemoeilijken. Wanneer iemand een infectie heeft die wordt veroorzaakt door ESBL-producerende bacteriën zijn de mogelijkheden om de infectie met antibiotica te bestrijden namelijk beperkt. In sommige gevallen is het zelfs nodig om voor behandeling te worden opgenomen in het ziekenhuis omdat alleen nog antibiotica die via een infuus worden toegediend, werkzaam zijn.Als binnen het ziekenhuis bij een patiënt ESBL wordt gevonden, wordt aangeraden om patiënten met ESBL zoveel mogelijk te isoleren in het ziekenhuis. Wanneer een gezonde drager in een ziekenhuis opgenomen wordt voor bv. een heelkundige ingreep en het gekend is dat hij drager is, is het ten zeerste aanbevolen dat iemand zijn dragerschap bij opname meldt. Er kunnen dan eventueel bijkomende maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat deze ESBL-kiem overgedragen wordt op kwetsbare zieke kamergenoten.Verder moeten in ziekenhuizen en rusthuizen strikte maatregelen inzake handhygiëne worden nageleefd om verspreiding van resistente ziektekiemen te voorkomen. http://dieta.to/

    Beantwoorden

Plaats een reactie