Vleesboom behandelen door embolisatie

Geschat wordt dat ongeveer 30% van de menstruerende vrouwen jonger dan 50 jaar één of meerdere vleesbomen heeft. Vleesbomen (myomen) kunnen verschillende klachten veroorzaken waaronder: veel bloedverlies (waardoor bloedarmoede), pijnklachten, vaak plassen, obstipatie en een opgezette buik.

Er zijn meerdere behandelmethoden die vrouwen kunnen verlossen van klachten die veroorzaakt worden door vleesbomen. Uterus-embolisatie is daar één van.

Wat is uterus-embolisatie?
Bij uterus-embolisatie is het mogelijk om onder doorlichting met röntgenapparatuur en door het inspuiten van contrastvloeistof de vleesbomen in beeld te brengen en vervolgens te emboliseren. Bij deze uterus-embolisatie worden via een katheter in de lies kleine plastic of gelatine korreltjes ingebracht in het bloedvat dat bloed toevoert naar de vleesboom. De bloedtoevoer wordt hierdoor afgesloten en de vleesboom verschrompelt. Of het één of meerdere vleesbomen betreft is voor de behandeling niet van belang: alle vleesbomen worden tijdens één ingreep behandeld.

De behandeling
De uterus-embolisatie wordt uitgevoerd door een interventieradioloog. Dit is een radioloog die speciaal is opgeleid om dit soort behandelingen uit te voeren. In de röntgenkamer komt u op uw rug op de behandeltafel te liggen. Vanaf de schouders is uw lichaam bedekt met steriele lakens. Alleen de lies wordt verdoofd, u gaat dus niet onder narcose en u krijgt geen ruggenprik.

Vleesboom embolisatie
Vleesboom behandelen door uterus-embolisatie.

De interventieradioloog maakt, onder plaatselijke verdoving, een klein sneetje van minder dan een halve centimeter in de lies en brengt hier een heel dun slangetje (katheter) in. Deze katheter wordt, onder röntgendoorlichting en met behulp van het inspuiten van contrastvloeistof, door de slagader naar de baarmoeder gevoerd. Aangekomen bij het bloedvat dat bloed toevoert naar de vleesboom, worden kleine plastic of gelatine korreltjes via de katheter ingebracht. Hierdoor wordt het bloedvat afgesloten en zal de vleesboom op termijn verschrompelen. De behandeling duurt ongeveer 1 uur.

Na de behandeling
De meeste vrouwen hebben in de eerste 6 à 8 uur na de behandeling pijn en krampen, sommige vrouwen worden misselijk en krijgen lichte koorts. Pijnstillers en medicijnen die deze bijverschijnselen tegengaan worden, indien nodig, gegeven. Vrouwen blijven 1 nacht in het ziekenhuis en krijgen bij ontslag pijnmedicatie op recept mee. De meeste vrouwen hervatten hun dagelijkse werkzaamheden binnen 1 à 2 weken na de uterus-embolisatie.

Meer informatie
Meer informatie over uterus-embolisatie en de voor- en nadelen van deze behandeling vindt u op de website www.vleesboom.nl. U kunt uw vragen ook per e-mail stellen aan Karen Schonenberg van het St. Elisabeth ziekenhuis in Tilburg via e-mailadres: c.schonenberg@elisabeth.nl

Plaats een reactie