Vitaliteit, werk en alcohol

Steeds meer bedrijven kiezen ervoor aandacht te besteden aan gezonde werknemers. Vitaliteit wordt als key-issue gezien. Vitaliteit – een begrip in de HR wereld. Of slechts een modewoord?

Meer bewegen, regelmatig ontspannen, begeleiding bij afvallen, zelfs hulp om te stoppen met roken… Het komt allemaal langs. Goed bezig, zou je zeggen.

Bijna goed … bedrijven vergeten één belangrijk punt: alcohol. De inname van alcohol, de gevolgen van alcohol.

Inmiddels zijn de feiten wijd en zijd bekend: meer dan 10% van de Nederlanders drinkt teveel en heeft daardoor problemen met werk, in relaties en zijn of haar gezondheid. Een kwart van de bedrijfsongevallen is te wijten aan alcohol. Overmatig alcoholgebruik leidt tot 20% productieverlies bestaande uit ziekteverzuim, fouten en slecht werk.

Waarom gebeurt er dan toch zo weinig op het alcoholfront van werkgevers? Waarom wordt gewacht tot het echt niet anders kan – een afscheidsborrel die volledig uit de hand loopt, een collega die nog dronken is na een weekend stappen en toch in de auto stapt, iemand die van de trap valt bij een klant?

En als er al aandacht is voor alcohol en werk – waarom dan zo vrijblijvend? Een foldertje over alcohol bij de bedrijfsarts, een standje over alcohol op de jaarlijkse gezondheidsmarkt, een arbo verpleegkundige die “iets met alcohol moet doen, maar vooral niet te snel”.

“Mensen moeten zelf willen”, wordt er dan gezegd en er wordt voorbij gegaan aan goed werkgeverschap, betrokken willen zijn bij je mensen, maar ook aan het zakelijke belang dat een bedrijf heeft in termen van arbeidsproductiviteit en aansprakelijkheid.

Langzaam aan zijn er bedrijven die wel het nut inzien van het voorkomen en behandelen van alcoholproblemen én die preventief hun leidinggevenden de instrumenten in handen willen geven om daar alert op te zijn. Want hoe moet dat dan, letten op alcoholproblemen? Dit kan door leidinggevenden te trainen in Alcohol Awareness, een alcoholbeleid op te stellen, gekoppeld aan BRAVO of veiligheid en het top-down uitdragen en steunen van dit beleid door het hoger management. En alles begint natuurlijk met zelf het goede voorbeeld geven.

Als Helderheid hopen wij dat die ontwikkeling doorzet en dat lijnmanagers, HR professionals, bedrijfsartsen en al die anderen die gebaat zijn bij heldere werknemers, lager ziekteverzuim en minder bedrijfsongevallen hierin het voortouw nemen. Ook een aantal grote verzekeraars biedt in hun collectieve pakket alcohol training en begeleiding aan.

Plaats een reactie