VitalHealth KIS nu ook gebruikt bij CHAGZ in Amsterdam

De Coöperatie Huisartsen Amsterdam Groot-Zuid (CHAGZ) is gestart met het gebruik van het VitalHealth Keteninformatiesysteem (KIS). Na een succesvolle testfase bij zes huisartsenpraktijken is er besloten de implementatie uit te breiden naar de andere aangesloten huisartsenpraktijken van het CHAGZ.

Om zeker te zijn van een goed werkend KIS is besloten het VitalHealth KIS in een pilotfase te gebruiken op basis van het OZIS Ketenbericht met de HISsen van OmniHIS en MicroHIS. “De noodzaak van een KIS voor het bieden van goede integrale zorg was voor ons al vrij snel duidelijk na het zien van een aantal presentaties van meerdere aanbieders” aldus Bernard Prins, voorzitter van de coöperatie. “Naast een goed werkend en gebruiksvriendelijk KIS is het voor ons van groot belang dat wij kunnen rekenen op een partij die meegaat met de ontwikkeling, die aansluit bij de landelijke visie, maar nadrukkelijk ook bij die van onze coöperatie.” CHAGZ heeft ervoor gekozen eerst te testen bij een aantal aangesloten huisartsenpraktijken. Nu de testfase succesvol is gebleken breidt CHAGZ het KIS nu ook uit naar de andere aangesloten praktijken. Hierbij worden direct de wensen naar aanleiding van de testfase meegenomen.

Toekomstgericht
Binnen CHAGZ is één van de speerpunten voor de toekomst de zorg aan ouderen. Deze zorg wordt veelal in samenwerking met andere zorgverleners in de wijk georganiseerd. De bedoeling is dat dit op termijn ook multidisciplinair met behulp van het KIS wordt ondersteund. CHAGZ ziet met de mogelijkheden en visie van VitalHealth hierin een goede samenwerking.

Grote mate van betrokkenheid
De diabeteszorg voor de mensen met diabetes type 2 wordt bij CHAGZ door de huisarts, praktijkondersteuner en assistent in de eigen praktijk gedaan. CHAGZ heeft speciaal voor dit traject een diabetesverpleegkundige aangetrokken. Zij is speciaal geschoold in de diabeteszorg en houdt de ontwikkelingen op dit gebied bij. Daardoor kan zij de huisarts, praktijkondersteuner en assistent adviseren over de organisatie van de diabeteszorg, maar ook vragen beantwoorden over specifieke problemen. Voor de praktijkondersteuners en assistenten verzorgt de diabetesverpleegkundige scholingen over diabetes waardoor zij voldoende kennis hebben en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast begeleidt zij de verschillende gebruikers van het KIS tijdens de introductie van het KIS in de verschillende praktijken.

Plaats een reactie