Visie op knelpunten jeugdzorg

Het kabinet presenteert een visie om ouders en kinderen te helpen gezond en veilig op te voeden en op te groeien. In deze visie ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten.

Het kabinet geeft in de visie oplossingen voor de hardnekkige knelpunten die naar voren kwamen in de evaluatie van de Wet op de jeugdzorg. Het volgende kabinet en de nieuwe Tweede Kamer kunnen deze gebruiken om besluiten te nemen.
Bestuurlijke verantwoordelijkheid

In de kabinetsvisie komt de bestuurlijke verantwoordelijkheid op termijn bij gemeenten te liggen. Zij kunnen hulp en zorg aan ouders en jongeren in de buurt organiseren.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt de spil van alle hulp en zorg voor de jeugd. Dit centrum geeft antwoord op opvoedvragen en geeft lichte hulp. Dit moet de eigen kracht van de gezinnen versterken. Voor zwaardere zorg schakelt het centrum specialisten in.

Tijdens een overgangsperiode van enkele jaren moeten gemeenten voldoende expertise en kwaliteit opbouwen om hun nieuwe verantwoordelijkheid te dragen. Het geld voor jeugdzorg gaat dan uiteindelijk rechtstreeks naar gemeenten.

Omdat de meeste gemeenten te klein zijn voor specialistische taken, moeten zij samenwerken op de schaal van GGD-regio’s.

Indicatie voor zorg
Jongeren en gezinnen moeten nu ook voor lichtere vormen van zorg wachten op een indicatie van bureau jeugdzorg. Daar komt een einde aan. Wat jongeren nodig hebben, kan in korte tijd veranderen. Hulpverleners moeten dan direct kunnen beginnen.

Kwaliteit en professionaliteit
De kwaliteit en de professionaliteit in de jeugdzorg kan worden verbeterd met bijvoorbeeld meer onderzoek, betere opleiding en bijscholing en een accreditatiesysteem voor zorgaanbieders.

Ook komen er maatregelen om de geestelijke gezondheidszorg en de jeugdzorg beter te laten samenwerken.

1 REACTIE

  1. Het plan Rouvoet is een goed begin, Graag geef ik mee nog eens goed te kijken naar het werk van operatie Jong, o.l.v. Stef van Eijk. De burger en het veld heeft behoefte aan duidelijkheid. De grote warme deken waaronder het jeugdzorgveld al jaren vertoefd moet er van af. Mensen moeten niet verzanden in Kafkaiaanse toestanden als zij in aanraking komen met jeugdzorg. Het loket van jeugdzorg moet vooral een loket worden waar de mensen zich vertrouwd voelen. De CJG’s moeten dit oppakken en het wantrouwen wegnemen, wat nu bij veel burgers t.a.v. de jeugdzorg is ontstaan. Maak het het voor een ieder duidelijk dat daar waar de zorg ophoudt de bescherming van kinderen begint. Alleen daarom al moeten het gescheiden partijen zijn, die natuurlijk wel samenwerken in overdracht van zorg naar bescherming en vice versa.