Vingerafdrukken bij aanvraag verblijfsvergunning vreemdelingen

Vingerafdrukken en digitale pasfoto’s in een centraal bestand moet de identiteitscontrole van vreemdelingen verbeteren bij het aanvragen van een verblijfsvergunning. Het gebruik van biometrische gegevens wordt ook ingevoerd bij gezinsmigratie en bij verblijfsvergunningen voor studie of werk; bij vreemdelingen die asiel aanvragen gebeurt dit al. Door controle op vingerafdrukken en foto’s kan identiteitsfraude, documentfraude en illegaliteit beter worden aangepakt.

Dat staat in een wetsvoorstel dat minister Leers (Immigratie, Integratie en Asiel) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Alle diensten die te maken hebben met het verstrekken en controleren van verblijfsvergunningen, gaan met de vingerafdrukken en digitale pasfoto’s werken: de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Vreemdelingenpolitie, de zeehavenpolitie, de Koninklijke Marechaussee, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Dienst Terugkeer en Vertrek en diplomatieke posten in het buitenland.

Mensen die een verblijfsvergunning aanvragen, hoeven maar één keer hun vingerafdrukken en pasfoto af te geven. Daarna kan hun identiteit gecontroleerd worden met een scan van hun vingerafdruk en vergelijking met hun foto.

Bij de pasfoto gaat het niet om het visuele plaatje, maar om onveranderlijke kenmerken als de afstanden tussen ogen, oren en kin. Die biometrische kenmerken komen digitaal in een centraal bestand en in een chip op het verblijfsdocument.

Voor asielzoekers verandert er niets; zij geven ook nu hun vingerafdruk en foto bij hun asielaanvraag. Zo is te controleren of zij al eerder een asielaanvraag in een ander Europees land hebben gedaan, of onder een andere naam in Nederland.

Mensen die in het buitenland een inburgeringstoets doen omdat zij naar Nederland willen komen voor gezinsvorming of gezinshereniging, identificeren zich al met vingerafdrukken en een foto. Die komen in de toekomst ook in een centraal bestand. Zo kan in Nederland fraude worden voorkomen bij het verlenen van de uiteindelijke verblijfsvergunning.

Op de biometrische gegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing.

Plaats een reactie