Vinger aan de pols bij antidepressivagebruikers

0
727

De kennis die antidepressivagebruikers hebben over hun medicijnen is onder de maat. Juist bij geneesmiddelen als antidepressiva kan dit tot grote gezondheidsproblemen van gebruikers leiden. Dat zeggen het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), de Depressie Vereniging en de ADF stichting (Angst, Dwang, Fobie). De organisaties vinden dat zorgverleners hun voorlichtingsrol meer moeten benadrukken en antidepressivagebruikers nog beter in de gaten moeten houden.

Heftige voorbeelden
Het IVM, de Depressie Vereniging en de ADF stichting onderzochten een dertigtal meldingen van het Meldpunt Medicijnen over de voorlichting van antidepressiva. ‘In november 2011 hielden we een meldactie om ervaringen met de voorlichting te delen’, zegt Ruud Coolen van Brakel, directeur van het IVM. ‘Het aantal meldingen is beperkt, maar van de inhoud zijn we enorm geschrokken. We kregen meldingen over mensen die opzettelijk tegen een boom aanreden of die zelfmoord pleegden’. De heftige voorbeelden betroffen vooral mensen die op eigen houtje de dosering wijzigden. Het IVM kan niet met zekerheid zeggen dat deze gebeurtenissen het gevolg zijn van gebrekkige kennis over antidepressiva, maar ziet de meldingen als een signaal dat een betere voorlichting noodzakelijk is. Coolen van Brakel: ‘Antidepressiva zijn voor veel mensen met een depressie of angststoornis een prima middel zonder veel bijwerkingen. Maar uit de meldingen blijkt dat gebruikers die wel bijwerkingen hebben, deze niet altijd herkennen. Goede voorlichting is noodzakelijk om te voorkomen dat mensen op eigen houtje hun dosering aanpassen, te snel stoppen of bijwerkingen niet herkennen’.

Vervolgafspraak
Antidepressiva worden jaarlijks door 1 miljoen Nederlanders gebruikt. Mensen die bijwerkingen hebben, zijn zich daar vaak onvoldoende van bewust of herkennen ze niet. ‘Die achterstand in kennis is begrijpelijk. Huisartsen en psychiaters hebben weinig tijd en de schriftelijke informatie is beperkt en onduidelijk’, reageert Coolen van Brakel. ‘Patiënten met problemen moeten daarom eerder aan de bel trekken bij hun behandelaar en zorgverleners moeten bij patiënten die antidepressiva slikken een vinger aan de pols houden’. De organisaties pleiten er dan ook voor dat mensen die starten of stoppen met antidepressiva, binnen twee weken een vervolgafspraak krijgen. ‘Een belangrijk moment om te checken of gebruikers nog vragen hebben en te benadrukken dat de patiënt de dosering niet wijzigt of stopt zonder overleg’.

Meer informatie
De organisaties vinden het verder belangrijk dat negatieve ervaringen met antidepressiva goed worden vastgelegd in het medicatiedossier en worden gemeld bij het Lareb of het Meldpunt Medicijnen. Patiënten die starten of stoppen met antidepressiva kunnen meer informatie vinden op www.startenstop.nl. Hier is ook een mobiele app te downloaden. Patiënten met vragen kunnen ook terecht bij de Depressie Vereniging: www.depressie.org of de ADF stichting: www.adfstichting.nl. Ervaringen met antidepressiva delen kan via het Meldpunt Medicijnen.