Vijf muzen krijgen eigen plek op natuurbegraafplaats Weverslo

Natuurbegraafplaats Weverslo, in de Peel tussen Deurne en Venray, ontwikkelt samen met de schouwburg Venray, het kunstencentrum Jerusalem en het Literair Café Venray een cultuurprogramma gericht op rouwverwerking en het herdenken en herinneren van overledenen.

Een muzenplek waar gedichten, verhalen, muziek en beeldende kunsten bij elkaar komen.

Het cultuurprogramma wordt opgebouwd rondom de thema’s ontmoeting, beleving, bemoediging, inspiratie en bezinning. Deze thema’s vormen de vijf muzen van Weverslo. Elk van deze muzen krijgt een eigen vaste plek aan een speciaal muzenpad en krijgt extra aandacht tijdens speciale muzendagen. Het cultuurprogramma brengt de muzen door middel van gedichten, verhalen, muziek en beeldende kunst tot leven. Voor het eerst tijdens de pinksterdagen; zondag 12 en maandag 13 juni van 11.00 – 16.00 uur.

Muzen: de krachten van Weverslo
Gedachten en herinneringen met betrekking tot de muzenthema’s krijgen op een kleinschalige en intieme manier aandacht in woord, beeld en klank. Schrijvers, dichters, musici en beeldend kunstenaars maken nabestaanden en bezoekers deelgenoot van hun gevoelens. Zij helpen op die manier gedachten en herinneringen vorm te geven. Zoals we vanuit de oudheid de negen muzen kennen als de Griekse godinnen van kunst en wetenschap, zo geven de vijf muzen van Weverslo bijzondere mensen en momenten in ons leven een eigen plek. Dat kan bij een begrafenis zijn of een herdenkingsbijeenkomst. Het kan ook tijdens een wandeling door het bos. De vijf muzen vormen daarbij de krachten van Weverslo.

Culturele samenwerking
Het bestuur van de natuurbegraafplaats is blij met de toezegging van de schouwburg Venray, het kunstencentrum Jerusalem en het Literair Café om mee te werken aan de ontwikkeling van het cultuurprogramma van Weverslo. Zij nemen deel in een werkgroep die zorgt voor de daadwerkelijke invulling en uitvoering van het cultuurprogramma.

Introductie en informatie
Op beide pinksterdagen zondag 12 en maandag 13 juni van 11.00 – 16.00 uur kunnen bezoekers voor het eerst kennismaken met de vijf muzen. Het accent zal dan liggen op het introduceren van de muzen en het geven van informatie over de invulling van het cultuurprogramma. De reacties, ideeën en suggesties van de bezoekers vormen voor de werkgroep de bouwstenen voor het muzenprogramma van het volgend jaar. In 2012 zal er een compleet muzenprogramma worden samengesteld, met speciale themabijeenkomsten. Dan krijgen ook de muzenplekken een verdere inrichting en aankleding.

Op de website www.weverslo.nl vindt u voortdurend informatie over de vorderingen van het muzenprogramma. Daar kunt u ook uw reacties en ideeën geven voor de verdere invulling van het cultuurprogramma De Muzen van Weverslo.

Plaats een reactie