Vier Voeters: “De dieren van de rijken consumeren het brood van de armen”

Op 16 oktober aanstaande is het Wereldvoedseldag. Volgens internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters een uitgelezen moment om mensen meer te vertellen over de wereldvoedselproblematiek: “De toenemende consumptie van vlees in geïndustrialiseerde landen is niet alleen de belangrijkste oorzaak van het buitensporige obesitasprobleem, het is ook de oorzaak van honger in de wereld”, zegt Vier Voeters directeur Johanna Stadler.

De logica van dit argument wordt al snel duidelijk wanneer men de bewering “de dieren van de rijken consumeren het brood van de armen” onderzoekt: de productie van één kilo vlees vereist 20 kilo graan. Ofwel, voor elke kilo vlees gaat er 19 kilo graan verloren, waarmee mensen gevoed hadden kunnen worden.

Tweederde van het graan in de wereld wordt geteeld voor de productie van dierlijke producten. Tegelijkertijd lijdt één op de twee mens in de OESO-lidstaten (De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) aan overgewicht, en wordt elke zesde persoon beschouwd als zwaarlijvig. Volgens een recent OESO-rapport sterven mensen die aan obesitas lijden acht tot tien jaar eerder dan mensen met een normaal lichaamsgewicht.

Kosten voor gezondheidszorg voor deze mensen zijn 25% hoger, omdat zij vaker lijden aan ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en aanverwante ziekten. Deze zogenaamde “welvaartsziekten” komen steeds vaker voor door de consumptie van dierlijke producten.

“Eenvoudige wiskunde toont aan dat, indien er minder vlees, melk en eieren zouden worden verbruikt, dit zou leiden tot minder gezondheidsproblemen en tot minder sterfgevallen door honger”, legt Stadler uit. “Een overwegend plantaardig dieet is een win-win situatie voor iedereen – voor de mens, voor dieren, en zelfs voor het milieu. De veehouderij is goed voor 18-51% van de uitstoot van broeikasgassen en hangt daarmee nauw samen met klimaatverandering.”

Vier Voeters begrijpt dat veel mensen zo gewend zijn aan het eten van vlees dat ze het moeilijk vinden om hun dieet te veranderen. Het is echter niet noodzakelijk voor mensen om hun gebruikelijke eetpatroon volledig om te gooien: “Er bestaan goede plantaardige alternatieven, waaronder hamburgers, nuggets, kroketten, worst en gehakt, wat betekent dat mensen geen ingrijpende veranderingen hoeven te maken. Deze producten zijn verkrijgbaar in een reeks van supermarkten”, aldus Johanna Stadler. “Maar alleen al een mindering van vleesconsumptie kan ook een enorm effect hebben”.

De recente opening van de Vegetarische Slager in Den Haag bewijst dat de ontwikkeling van smakelijke plantaardige alternatieven voor vlees al vergevorderd is en dat iedereen met lekker en verantwoord eten kan bijdragen aan een einde aan honger.

Plaats een reactie