VieCuri behaalt voor 5e keer keurmerk digitale toegankelijkheid

Een website die goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten waarmee VieCuri voor het vijfde jaar op rij het Drempelvrij-keurmerk behaalt.

VieCuri Medisch Centrum is nog steeds het enige ziekenhuis in Nederland dat het keurmerk mag voeren. Het ziekenhuis is trots op deze erkenning én wil blijven verbeteren. Digitale communicatie is immers continu in ontwikkeling.

Website

De website www.viecuri.nl is door de onafhankelijke inspectie-instelling Accessibility onder de loep genomen. Er is gekeken of de site voldoet aan de zogenaamde toegankelijkheidsrichtlijnen. De richtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites.

Voorbeelden van digitale toegankelijkheid zijn:

  • voldoende kleurcontrast bij teksten,
  • het gebruik van alternatieve teksten,
  • de grootte van het lettertype kunnen wijzigen,
  • het kunnen bedienen van een website zonder muis.

Dit biedt de garantie dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht welke beperking iemand heeft (bijvoorbeeld blind, doof of slechtziend).

Digitaal toegankelijk voor iedereen

Het idee is dat patiënten steeds meer hun eigen zorg digitaal regelen. Dit is in de praktijk echter lastig voor de 300.000 blinden en slechtzienden en de 1,5 miljoen doven en slechthorenden die Nederland telt.

Mensen met een beperking maken vaak gebruik van hulpapparatuur zoals schermleessoftware om de computer te bedienen. Hiermee kunnen ze prima van internet gebruikmaken, mits websites goed zijn ingericht.

Niet alleen blinden ondervinden problemen als een website niet goed is gebouwd. Ook slechtzienden kunnen problemen krijgen als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is. En zo zijn filmpjes die niet zijn ondertiteld, niet nuttig voor doven.

Opmerking of tip?

We vinden het belangrijk dat we ook de toegankelijkheid van onze andere digitale communicatiemiddelen verbeteren. VieCuri roept belangstellenden op tips met het ziekenhuis te delen via communicatie@viecuri.nl.

Plaats een reactie