VGZ, CZ en Independer Zorg slaan handen ineen rond patiëntwaarderingen

VGZ, CZ en Independer Zorg gaan samenwerken om de kwaliteit van zorg transparanter te maken. Dit doen ze door de uitwisseling van patiëntwaarderingen. Deze waarderingen vormen een belangrijk onderdeel binnen de kwaliteitsmeting van zorg. Op basis van de waarderingen kunnen consumenten een weloverwogen keuze maken, zorgaanbieders hun aanbod verder verbeteren en zorgverzekeraars gerichter zorg voor hun klanten inkopen.

Websites
Elk van de drie partijen verzamelt informatie die vervolgens zichtbaar wordt gemaakt op de websites. Vorige week lanceerde VGZ de site ‘vergelijk en kies’ (http://www.vgz.nl/vergelijkenkies). Independer Zorg volgt deze week met de bekendmaking van http://www.zorg.independer.nl. CZ heeft enkele jaren geleden de ‘ultimate question’ in de zorg geïntroduceerd en gaat deze informatie op hun website http://www.cz.nl verder uitbreiden.

Kwaliteitscriteria
VGZ, Independer Zorg en CZ gaan op hun websites ondermeer gebruik maken van de patiëntervaringen uit de CQI-metingen. Daarnaast gaan ze de mogelijkheid bieden om zorgaanbieders te waarderen op een vijftal onderdelen: tijd en aandacht, deskundigheid, respect patiënt, begrijpelijke informatie, resultaat behandeling en samenwerken. Inmiddels zijn al ruim 90.000 patiënten oordelen verzameld. Ook kunnen er ervaringen over de behandeling worden achtergelaten. Op deze wijze wordt de klantbeleving voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Alle partijen zijn voorstander van breed gedragen kwaliteitscriteria.

VGZ
De vernieuwde VGZ-site ‘Vergelijk en Kies’ met daarin patiëntwaarderingen is vorige week hartelijk ontvangen door verschillende partijen binnen de zorg, waaronder de Consumentenbond en de NPCF. Patiëntervaringen gaan naast medische kwaliteitsgegevens van ZiZo en MediQuest een belangrijke rol spelen in de zorginkoop van VGZ. “Wij willen sámen met patiënten en zorgaanbieders criteria opstellen. Daarna zullen wij de klant informeren over de beste zorg, waarbij onze klanten zelf kunnen kiezen”, aldus Jeanette Horlings-Koetje, Directeur Zorginkoop VGZ.

Independer Zorg
“We verzamelen al sinds 2003 meningen van patiënten over de zorg. Nu is de tijd om alle aspecten die er echt toe doen voor een patiënt inzichtelijk te maken. Dat is ons hoofddoel. De consument kan zijn mening geven en we combineren dat met kwaliteitscriteria. Daarnaast kan een consument via de website een afspraak maken bij een zorgverlener van zijn keuze”, aldus Peter Vermeiren, directeur Independer Zorg.

CZ
Joël Gijzen, directeur Zorg van CZ: ‘Met dit initiatief kunnen we onze verzekerden nog meer interessante informatie geven over de kwaliteit van zorg zoals de patiënt die heeft ervaren. Niet alleen de beoordelingen, maar ook de verhalen er achter, zijn heel belangrijk. Zo kun je als patiënt nog beter kiezen. Ervaringen van patiënten laat CZ zwaar meewegen bij het maken van afspraken met ziekenhuizen. Maar natuurlijk ook de beoordeling van de medische kwaliteit van behandelingen- op grond van objectieve criteria.’

Plaats een reactie