Veteranen verdienen bijzondere waardering

Uit het jaarlijkse onderzoek van het Veteraneninstituut en Blauw Research naar de Nederlandse opinie over veteranen blijkt dat Nederlanders een positief beeld hebben van veteranen.

Veteranen, onze missie

Een aanzienlijk deel vindt ook dat militaire uitzendervaringen van toegevoegde waarde zijn op de arbeidsmarkt. Ruim duizend respondenten namen in 2012 deel aan dit online vragenlijstonderzoek.

Rechten en zorg belangrijk
Er is in Nederland een breed draagvlak voor de in 2012 aangenomen veteranenwet, waarin de rechten van veteranen zijn vastgelegd. Acht op de tien mensen vindt het bestaan van deze wet een goede zaak. Ook hebben veteranen volgens de publieke opinie recht op optimale zorg (88%) en verdienen zij bijzondere waardering (69%).

Positief beeld veteranen
Nederlanders hebben een positief beeld van veteranen. Zij associëren de veteraan het sterkst met begrippen als plichtsgetrouw (96%), behulpzaam (94%), moedig (92%), dapper (91%) en trots (90) en veel minder met psychische problemen (37%), sensatiebewust (20%) en gewelddadig (16%).

Grote waardering inzet Somalië
De waardering die Nederlanders hebben voor veteranen van verschillende oorlogen en vredesmissies loopt uiteen. Maar liefst acht op de tien Nederlanders geeft aan (zeer) veel waardering te hebben voor militairen die recentelijk zijn ingezet voor de kust van Oost-Afrika (anti-piraterij). De waardering voor Indië- en Nieuw-Guineaveteranen is echter gedaald tot ongeveer 55%. Voor veteranen van de overige voorgelegde missies (Libanon, Srebrenica, Irak en Afghanistan) heeft ongeveer tweederde van de respondenten (veel) waardering.

Positieve discriminatie
Bijna een derde van de respondenten gunt veteranen een voorkeurspositie op de arbeidsmarkt. 43% vindt militaire uitzendervaringen van toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt en vier op de tien Nederlanders zou als werkgever graag jonge veteranen in dienst hebben.

Meer informatie
www.veteraneninstituut.nl/veteranenmonitor

VI_logo_liggend

Plaats een reactie