Vet van bakkerijproducten kan gezonder

De vetzuursamenstelling van dezelfde soorten bakkerijproducten afkomstig van zowel industriële als ambachtelijke bakkers kan aanzienlijk verschillen. Dit wijst erop dat er mogelijkheden zijn om de vetzuursamenstelling van bakkerijproducten te verbeteren. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA).

Ambachtelijke bakkerswaren hebben vaak een hoger vetgehalte en bevatten door het gebruik van roomboter in het algemeen meer transvet en verzadigd vet dan dezelfde producten uit de industriële sector.

Wanneer er naast roomboter ook plantaardig vet wordt gebruikt, is dit van grote invloed op de vetzuursamenstelling van het uiteindelijke product. Vaak verbetert het de vetzuursamenstelling, maar er zijn ook producten waarbij de vetzuursamenstelling rijker wordt aan transvet. Zo kunnen ambachtelijke stroopwafels bijvoorbeeld veel transvet bevatten.

Onverzadigde vetzuren gezonder
Wat bakkerijproducten betreft kunnen de betreffende sectoren de inname van trans- en verzadigd vet op twee manieren verlagen: door verlaging van het vetgehalte van de producten, en door bij producten waarbij naast roomboter ook plantaardig vet gebruikt wordt een vet te gebruiken dat laag is in trans- en verzadigd vet.

Er bestaan verschillende types vetzuren. Enkel- en meervoudig onverzadigde vetzuren zijn beter voor de gezondheid dan trans- en verzadigde vetzuren. Alle types vet leveren evenveel energie, zodat het omlaag brengen van vetgehaltes ook bij kan dragen aan een verlaging van de energie-inname.

In opdracht van VWS monitort de nVWA de vet– en vetzuursamenstelling van diverse levensmiddelen. De aandacht in dit rapport richt zich op producten uit de bakkerijsector.

Ter informatie:
Factsheet vetzuursamenstelling in diverse categorieën bakkerswaren uit de ambachtelijke en industriële sector
Website Voedingscentrum

Plaats een reactie