Vestia start met Maatschappelijk Stageproject

Op woensdag 9 juni jl. is er een nieuw Maatschappelijk Stageproject gestart op initiatief van Vestia Zoetermeer en Stichting MOOI. Leerlingen van het Oranje Nassau College locatie Clauslaan in Zoetermeer knappen tuinen op van 55+bewoners die niet in staat zijn dat zelf te doen. Ook brengen de leerlingen wat gezelligheid voor de bewoners, door het maken van een praatje of samen wat te drinken.

Maatschappelijke Stage
Vanaf schooljaar 2011-2012 is de Maatschappelijke Stage verplicht voor alle middelbare scholieren. De maatschappelijke stage houdt in dat jongeren kennismaken met vrijwilligerswerk tijdens hun middelbare schoolperiode. De Maatschappelijke Stage levert veel op. Leerlingen ervaren hoe leuk het is iets voor een ander te doen en leveren een bijdrage aan hun omgeving. Daarnaast wordt het vrijwilligerswerk versterkt.

Tuinen opknappen

De tuinklusjes staan gepland op woensdag 9, 16 en 23 juni 2010. Inmiddels hebben 6 leerlingen van het Oranje Nassau College locatie Clauslaan aangegeven de stageklus van Vestia Zoetermeer heel graag te willen doen. Er zijn twee begeleiders en elke begeleider begeleidt 3 leerlingen. De toewijzing van tuintjes en klussen en het informeren van de huismeesters en bewoners gebeurt door Vestia. Vestia stelt ook tuingereedschap beschikbaar en zorgt voor een financiële vergoeding voor de begeleiders. De makelaar Maatschappelijke Stages van Stichting MOOI ondersteunt bij de organisatie en uitvoering van dit project.
Als het stageproject succesvol is, wordt dit herhaald in het najaar van 2010.

Over Vestia
Vestia biedt woonservice aan de bewoners van circa 72.000 woningen in Haaglanden, Rotterdam en in diverse plaatsen in het midden van het land. De woningen zijn verdeeld over de lokale corporaties, die werken in hun eigen wijken en buurten. Zij kennen de situatie ter plekke goed en hebben rechtstreeks contact met het lokale bestuur, plaatselijke organisaties en vooral met de bewoners. Zo is Vestia altijd in de buurt! Vernieuwing van wijken en samenwerking met de zorgsector zijn twee voorbeelden van hoe Vestia haar maatschappelijke taak vervult. Naast de lokale corporaties heeft Vestia de beschikking over vier vakbedrijven. Er werken in totaal 950 mensen bij Vestia.

Plaats een reactie