Verzekeringsartsen positief over protocol depressie

“Een nieuw ontwikkelde wijze van implementatie leidt tot het beter volgen van het verzekeringsgeneeskundig protocol depressie bij een WIA beoordeling van een cliënt met depressieve klachten”, aldus Feico Zwerver.

Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde heeft het protocol ‘depressie’ geëvalueerd. Daarbij ging het er vooral om of bij de implementatie ook aan de behoeftes van de verzekeringsartsen is gedacht. Namelijk of het leren toepassen van het protocol ook het gebruik ervan heeft bevorderd. Promovendus Feico Zwerver oordeelt positief.

Na introductie van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) heeft het UWV in relatief korte tijd veel verzekeringsgeneeskundige protocollen geïmplementeerd. Het Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde (KCVG) heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van de protocollen in de praktijk en wat er nodig is om het gebruik van zo’n protocol door verzekeringsartsen verder te bevorderen.

Deze nieuw ontwikkelde implementatie van het verzekeringsgeneeskundig protocol depressie komt tegemoet aan de behoeftes van de verzekeringsartsen. Zij willen het protocol namelijk leren toepassen in de praktijk en zo het gebruik verder bevorderen.

Zwerver vond dat de verzekeringsartsen het protocol depressie beter gebruiken na de nieuw ontwikkelde training in het toepassen van dit protocol. Door de training hebben de verzekeringsartsen niet alleen de kennis van het protocol, maar ook hun houding ten aanzien van het protocol verbeterd. Verder zijn hun vaardigheden in het toepassen van het protocol verbeterd en is hun intentie om het protocol te gebruiken toegenomen. De trainingsmethodiek en het bijbehorende meetinstrument kunnen ook voor de evaluatie van andere verzekeringsgeneeskundige protocollen worden gebruikt. Volgens Zwerver neemt door de training de overeenkomst tussen de verzekeringsartsen in de beoordeling van cliënten met een depressie toe.

Feico Zwerver promoveert 29 januari 2013 bij VU medisch centrum.

Plaats een reactie