Verzekeraars verbeteren informatie websites na oproep NZa

De informatie die zorgverzekeraars op hun websites geven aan consumenten over hun basisverzekering wordt beter. Dat constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) na een jaarlijks onderzoek van de sites. Waar bepaalde informatie ontbrak, vulden verzekeraars die na een oproep van de NZa alsnog aan.

Zo hadden vijf verzekeraars geen actuele lijst van de preferente geneesmiddelen die zij vergoeden op hun website staan. Ook ontbrak bij een aantal verzekeraars informatie over de compensatieregeling eigen risico.

Op de websites van een tiental verzekeraars was geen volledig overzicht beschikbaar van de zorgaanbieders die zij voor het komende jaar hadden gecontracteerd op het moment dat consumenten hun verzekering opnieuw afsluiten (vanaf november).

Als reden gaven verzekeraars aan dat op dat moment de onderhandelingen met de zorgaanbieders nog liepen. De NZa vindt dat verzekeraars dat dan ook op de website moeten melden. Bij een na-controle bleek dat verzekeraars hun informatie na de opmerkingen van de NZa alsnog hadden aangepast.

De informatie die zorgverzekeraars geven over de basisverzekering voldoet nu aan het Richtsnoer Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars van de NZa. Duidelijke informatie is van belang zodat consumenten een weloverwogen keuze maken voor een zorgverzekeraar en een zorgpolis.

Plaats een reactie