Verzekeraars bieden meer gecontracteerde zorg aan

Zorgverzekeraars bieden dit jaar meer polissen aan met volledig gecontracteerde zorg. Door selectief contracten af te sluiten met zorgaanbieders sturen verzekeraars hun verzekerden naar de zorgverleners van hun voorkeur.

Daarnaast stappen consumenten vaker over: in 2011 kozen meer dan 900.000 mensen voor een andere verzekeraar. De markt voor zorgverzekeringen is in beweging, blijkt uit de marktscan zorgverzekeringsmarkt 2011 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

In de marktscan geeft de NZa een overzicht van de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt in de periode van 2007 tot 2011. Verzekeraars die polissen aanbieden met volledig gecontracteerde zorg kunnen met de zorgaanbieders waarbij zij inkopen, afspraken maken over de prijs en kwaliteit van de zorg voor hun verzekerden. Dat sluit aan bij de afspraken die de verzekeraars met de minister van VWS hebben gemaakt om hun rol als selectieve inkopers van zorg meer op te pakken. De NZa beoordeelt in de volgende marktscan in hoeverre dit ook gebeurt.

Consumenten raken gewend aan het idee dat zij jaarlijks voor een zorgverzekeraar kunnen kiezen. In 2011 stapten meer dan 900.000 mensen over naar een andere verzekeraar, 5,5% van het totale aantal verzekerden. In 2010 waren dat er nog 700.000, 4,3% van het totaal aantal verzekerden.

Ook sluiten steeds meer mensen een collectieve verzekering af. Hun percentage steeg in 2011 naar 66%, tegen 60% in 2009. Verreweg de meesten van hen (zo’n 60 %) zijn verzekerd via hun werkgever, maar ook het aandeel andere collectiviteiten zoals vakbonden, verenigingen en internetcollectiviteiten neemt toe. Consumenten kunnen voordeel halen uit een collectieve verzekering. In een collectief kunnen zij druk uitoefenen op de verzekeraars om doelmatig zorg in te kopen en afspraken te maken over goede dienstverlening.

Ongeveer 90% van de verzekerden heeft een aanvullende verzekering. Onder individueel verzekerden zijn dat er minder (80%), dan bij collectief verzekerden. De laatste jaren neemt bij beide groepen het aantal consumenten met een aanvullende verzekering af. Vooral jongeren kiezen minder vaak voor een aanvullende verzekering.

Plaats een reactie