Verzekeraar kan GGZ-declaratie beter controleren

Vanaf 2014 staat er op declaraties van GGZ-zorg meer informatie om scherp in te kunnen kopen op kwaliteit en prijs en controle eenvoudiger te maken. Zo moeten aanbieders van GGZ vermelden wie de hoofdbehandelaar is, welk beroep die heeft en welke andere verschillende behandelaren tijd aan een cliënt hebben besteed. Met deze aanpassingen kunnen cliënten en verzekeraars gemakkelijker hun rekening controleren.

In de beleidsregels voor 2014 zijn nieuwe regels over informatie op de factuur opgenomen. Zo komt er meer zicht op hoe rekeningen in de GGZ zijn opgebouwd. Op de declaratie moet duidelijk zijn wie de hoofdbehandelaar is en hoeveel tijd die aan een cliënt heeft besteed, zowel direct aan de patiënt bestede tijd als indirecte tijd, het voorbereiden van een activiteit bijvoorbeeld. Datzelfde geldt voor andere betrokken behandelaars. Ook moet duidelijk zijn hoeveel dagbesteding er is geweest. Zo kunnen verzekeraars en cliënten beter zien hoe de declaratie is opgebouwd en of die klopt. De uitgebreidere informatie op de factuur past in de wens van de minister van VWS om meer inzicht te krijgen in de zorgrekening. Bovendien kunnen verzekeraars de informatie gebruiken in hun zorginkoop.

De NZa heeft dit jaar in haar toezicht extra aandacht voor de GGZ. Daarbij kijkt ze naar haar eigen regelgeving, maar ook naar wat verzekeraars en zorgaanbieders doen om niet-correct declareren te voorkomen en bestrijden. Zo zijn de NZa-regels doorgelicht en twee productgroepen geschrapt, de productgroepen voor indirecte tijd en productgroepen voor geen behandeling bij 24-uurs verblijf. Bovendien controleert de NZa bij een aantal GGZ-aanbieders de administratie: kloppen de declaraties met de geleverde zorg? Tot slot kijkt de NZa ook scherp naar hoe verzekeraars declaraties controleren.

Plaats een reactie