Verwijderen zenuwen kan helpen tegen herhaaldelijk flauwvallen

Het chirurgisch verwijderen van kleine zenuwbanen ter hoogte van de halsslagader, met het doel een reflexbaan te onderbreken, blijkt een effectieve en veilige behandeling te zijn voor het zogenaamde ‘hypersensitief sinus carotis syndroom’ (HSCS), zowel op korte als lange termijn. Dat beschrijft Raechel Toorop in haar proefschrift.

Het HSCS is een weinig bekende oorzaak van herhaaldelijk flauwvallen (syncope) en duizeligheid bij oudere personen. Het syndroom wordt veroorzaakt door een hyperactiviteit van de ‘carotis baroreflex’, waarbij stimulatie van drukreceptoren (baroreceptoren) ter hoogte van de halsslagader in een hartstilstand of ernstige bloeddrukdaling (hypotensie) resulteert.

Over het algemeen wordt pacemakertherapie als behandeling voor het HSCS geadviseerd, echter deze blijkt niet altijd effectief te zijn.

Promotie
Promovendus: Raechel Toorop
Faculteit: Faculteit Geneeskunde
Proefschrift: Surgical interventions and studies of the carotid sinus
Promotor 1: Prof. dr. F.L. Moll
Promotor 2: Prof. dr. R.L.A.W. Bleys
Copromotor 1: Dr. M.R.M. Scheltinga
Datum en tijd: 15/3/2012 16:15
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie