Verwijderen PIP-implantaten volledig vergoed door zorgverzekeraars

Het verwijderen van PIP-borstimplantaten en plaatsen van nieuwe implantaten wordt volledig vergoed. Zorgverzekeraars kiezen ervoor de volledige behandeling te vergoeden ongeacht of er in het verleden bij de implantatie sprake was van een medische of cosmetische reden. Verder zullen zorgverzekeraars onderzoeken of zij de schade kunnen verhalen.

Recentelijk adviseerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrouwen met een PIP-implantaat deze te laten verwijderen. Er bestaat grote kans dat de PIP-implantaten gaan lekken of scheuren. Dit dringende advies van de IGZ toont voor zorgverzekeraars de medische noodzaak aan om het verwijderen van de PIP-implantaten te vergoeden. Daarnaast vergoeden zorgverzekeraars ook het herplaatsen van nieuwe implantaten aan zowel vrouwen die om medische redenen een implantaat hebben laten zetten, als aan vrouwen die om cosmetische redenen voor implantaten hebben gekozen.

Zorgverzekeraars vinden dat verzekerden niet de dupe moeten worden van dit ondeugdelijke product en willen niet dat de verzekerden opdraaien voor deze kosten. Daarom zullen zij gezamenlijk onderzoeken of ze de schade kunnen verhalen op de aansprakelijke. Pieter Hasekamp, directeur Zorgverzekeraars Nederland: “De hele situatie is voor de betreffende vrouwen al vervelend genoeg. Zorgverzekeraars willen hen daarbij niet ook nog laten opdraaien voor de kosten van dit alles.”

Naar schatting gaat het om maximaal tweeduizend vrouwen die PIP-implantaten hebben laten plaatsen in de periode van 2001 tot 2011. Op de website van het IGZ (www.igz.nl) staat een lijst met Nederlandse ziekenhuizen en privéklinieken vermeld waar deze PIP-implantaten destijds gezet zijn. Vrouwen met een implantaat kunnen contact opnemen met het ziekenhuis waar ze zich hebben laten behandelen om te controleren of zij PIP-implantaten hebben. Dat geldt ook voor vrouwen die in een buitenlandse kliniek implantaten hebben laten zetten. Indien dit niet meer mogelijk is, wordt geadviseerd contact op te nemen met de eigen huisarts. Ook kan natuurlijk altijd contact worden opgenomen met de eigen zorgverzekeraar.

Plaats een reactie