Vertrouwen in medemens neemt gestaag toe

De meerderheid van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen in elkaar, in de politiek, in de politie en in het rechtsstelsel. Dat vertrouwen is in de periode 2002-2010 toegenomen. Daarmee loopt Nederland, samen met de Scandinavische landen, binnen Europa voorop in het sociale, politieke en institutionele vertrouwen.

Vertrouwen in politiek sterk toegenomen
In 2010 gaf 67 procent van de Nederlandse bevolking aan vertrouwen te hebben in de medemens, tegen 58 procent in 2002. De toename van het vertrouwen in deze periode was zeer gestaag.

Verder is er vanaf 2002 een sterke toename in het vertrouwen in de verschillende instituties en organisaties. Dit geldt vooral voor het vertrouwen in het rechtsstelsel en de politie, maar ook het politieke vertrouwen is gestegen. Vooral groeide het vertrouwen in politici en in politieke partijen. Iets meer dan de helft van de Nederlandse bevolking gaf in 2010 aan vertrouwen te hebben in deze politieke instituties. In tegenstelling tot het vertrouwen in de medemens, stagneert echter vanaf 2008 de groei van het politieke vertrouwen.

Nederland samen met Scandinavische landen voorop in Europa
Met twee van de drie Nederlanders die vertrouwen hebben in de medemens, bevindt Nederland zich in de Europese voorhoede. Alleen in de Scandinavische landen is dit vertrouwen nog iets groter, terwijl het in onze buurlanden Duitsland en België lager is. Zo heeft 35 procent van de Duitsers en 43 procent van de Belgen vertrouwen in de medemens. In Oost-Europese landen, maar bijvoorbeeld ook in Portugal, is dit vertrouwen nog lager.

Wat betreft het vertrouwen in politici en politieke instellingen, zoals het nationale en Europese parlement, loopt Nederland eveneens samen met de Scandinavische landen voorop. Daarbij valt vooral op dat een krappe meerderheid vertrouwen heeft in de Nederlandse politici: in geen enkel andere land is het vertrouwen in politici groter. Ook scoort Nederland in vergelijking met andere Europese landen hoog in het vertrouwen in het rechtsstelsel en de politie.

Auteurs: Hans Schmeets en Rik Linssen

Plaats een reactie