Verstandelijk beperkten moeten meer bewegen

Vijftigplussers met een verstandelijke beperking zijn eerder ‘oud’ dan hun leeftijdsgenoten uit de algemene bevolking. Hun kwetsbaarheid komt overeen met gezonde personen van vijftien jaar ouder. Dit blijkt uit de door ZonMw gefinancierde GOUD-studie (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking).

In deze studie werkt het Erasmus MC samen met drie zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Die zorgaanbieders ervaren dat de gemiddelde levensverwachting van hun bewoners stijgt. Zij willen dat graag koppelen aan een betere en langere gezondheid. Zowel voor het welzijn van de mensen zelf, als voor zorgzwaarte en de kosten van zorg is dit van belang.

In samenwerking met prof. dr. Heleen Evenhuis , hoogleraar Geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC, is onderzocht welke verbeteringen mogelijk zijn. De kwetsbaarheid kan worden verminderd door lichamelijke activiteit te stimuleren. Echter, het gaat hier om verandering van leefstijl, en wel door een groep die daarvoor niet of beperkt zelf verantwoordelijkheid kan dragen. Betrokkenen hebben daarom een methode ontwikkeld die de mensen aan het bewegen moet krijgen, drie keer per week, 8 maanden lang. De meeste deelnemers vinden het leuk om te doen. Het is ook belangrijk dat ook de activiteitenbegeleiders gecoacht worden, wil de interventie doelmatig zijn.

Plaats een reactie