Verslaafden oriënteren zich op internet voor behandeling

Veel verslaafden oriënteren zich op internet voor een behandeling, zo blijkt uit de eerste cijfers van de nieuwe kliniek JellinekMinnesota die ruim een half jaar geleden werd geopend in Amsterdam. Opmerkelijk veel vrouwen lijken te worden aangetrokken tot de Minnesotabehandeling, internationaal de meest gebruikte behandelmethode die in Nederland nog nauwelijks wordt toegepast. Huisartsen lijken vooralsnog minder bekend te zijn met deze relatief nieuwe behandelmethode voor verslaafden. Tweederde van de cliënten kwam op eigen initiatief via internet bij JellinekMinnesota terecht. Slechts een enkeling is via de huisarts doorverwezen. Tot nu toe meldden zich ruim 200 verslaafden bij de kliniek.

Vrouwen
Landelijk is het percentage vrouwen in behandelcentra gemiddeld 22 procent. Bij JellinekMinnesota ligt dat percentage met zo’n 33 procent veel hoger. Om dit te bereiken startte JellinkeMinnesota met een speciale vrouwenafdeling. “Veel vrouwen vinden het moeilijk om hulp te vragen bij verslaving. Daarom zijn we gestart met een behandeling speciaal vanuit het oogpunt van de vrouw. De behandeling is gescheiden van mannen, zodat vrouwen herkenning vinden bij elkaar en in een veilige omgeving kunnen werken aan hun herstel,” aldus Bani da Lima, woordvoerder en coördinerend behandelaar van JellinekMinnesota. De kliniek die in augustus 2009 werd geopend, is de enige in Nederland die vrouwen en mannen scheidt bij de Minnesotabehandeling.

Specifieke behandeling
Het Minnesotamodel is gebaseerd op de 12-stappenfilosofie van de zelfhulpgroep AA (Anonieme Alcoholisten) en vindt haar oorsprong in Minnesota (Verenigde Staten). Da Lima stelt dat nieuwe behandelvormen, zoals de Minnesotabehandeling, nog niet goed bekend zijn bij eerstelijns artsen. “Het behandelen van een verslaving is zeer persoonsgebonden en vereist maatwerk. Juist daarom is het belangrijk dat eerstelijns artsen na hun diagnose ook kunnen doorverwijzen naar een specifieke behandeling voor verslaving,” aldus Da Lima.

Volgens de woordvoerder worden gediagnosticeerde verslaafden op dit moment vaak doorverwezen naar de dichtstbijzijnde verslavingsinstelling. Speciale behandelcentra die landelijk actief zijn, zoals JellinekMinnesota, worden hierdoor niet als optie meegenomen in de verwijzing. Een meer landelijke aanpak is nodig, zo laten de cijfers van JellinekMinnesota zien. Maar liefst 86% van de cliënten komt uit de regio buiten Amsterdam. Zij hebben de behandelkliniek echter zelfstandig via internet gevonden en zijn niet door een arts doorverwezen.

Tien procent valt terug in ander middel
Bij JellinekMinnesota kiezen cliënten ervoor zich te onthouden van alle verslavende middelen, zoals alcohol, drugs en medicijnen. Cliënten met een cocaïneverslaving mogen dus bijvoorbeeld ook geen alcohol drinken. “Juist deze werkwijze is doorslaggevend als een cliënt wil herstellen van verslaving. Herstel begint met namelijk met het niet gebruiken van verslavende middelen,” aldus Da Lima. Uit een onlangs verschenen rapport (februari 2010) van de Stichting Informatie Voorziening Zorg bleek dat ruim tien procent van de alcoholisten eerder in behandeling was voor een ander verslavend middel. “Als we deze tien procent kunnen helpen door geheelonthouding, dan zou dat fantastisch zijn,” zegt Da Lima.

Over JellinekMinnesota
Het nieuwe behandelcentrum is een initiatief van Arkin in samenwerking met de Stichting 12 Stappen. JellinekMinnesota is een behandelcentrum voor alcohol-, drugs-, en gokverslaafden dat gebruik maakt van het Minnesotamodel. Op 18 juli 2007 besloot het ministerie van VWS om deze nieuwe behandelmethode landelijk te financieren en op te nemen in de Wet toelatingen in zorginstellingen (WTZi). Het centrum beschikt over 42 opnameplaatsen inclusief 4 detoxplaatsen, 12 dagbehandelingplaatsen, 7 addiction counselors en verschillende behandelingen zoals detox, dagbehandelingen en intensievere zorgtrajecten. Daarnaast is er een speciale afdeling voor vrouwen met een eigen behandelprogramma . JellinekMinnesota combineert het Minnesotamodel met de bijna 100 jaar professionele ervaring van Jellinek. www.jellinekminnesota.nl.

Over Hazelden
Hazelden is een gerenommeerde verslavingskliniek, opgericht in 1949, in Minnesota (Verenigde Staten) waar het Minnesotamodel oorspronkelijk is ontwikkeld. De kliniek heeft een eigen opleidingsinstituut, die geaccrediteerd is door de Amerikaanse overheid. Verder heeft zij de grootste research-afdeling en uitgeverij op gebied van het Minnesotamodel in Amerika. Er zijn dependances in Oregon, Illinois, New York en Florida. Voor meer informatie www.hazelden.org.

Over Arkin
Arkin is een aan zijn cliënten, hun directe omgeving en de maatschappij toegewijde, toonaangevende en innovatieve organisatie. Arkin biedt preventie, behandeling, rehabilitatie en reïntegratie en zorg aan mensen met psychiatrische en ernstige psychische problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. Bij Arkin werken ruim 3.600 medewerkers en de organisatie werkt vanuit 43 locaties in Amsterdam en 3 locaties daarbuiten. www.arkin.nl.

Plaats een reactie