Verschillende opties op dialyse machine bij dialyse behandeling

Tijdens de dialyse behandeling kan gebruik gemaakt worden van verschillende opties die beschikbaar zijn op de dialyse machine. In dit proefschrift worden een aantal van deze opties beschreven, getest en gevalideerd.

De “online” gemeten plasma geleidbaarheid blijkt overeen te komen met plasma natrium. Daardoor kan inzichtelijk worden gemaakt dat gebruik van standaard dialysaat natrium (meest gebruikt in Nederland) een verhoging van plasma natrium door de dialysebehandeling tot gevolg kan hebben. In dit proefschrift wordt daarom voor geïndividualiseerd dialysaat natrium gepleit.

Tevens kan “online” effectiviteit van de dialysebehandeling gemeten worden, waardoor een goede kwaliteitsbewaking gegarandeerd kan worden.

Promotiegegevens
Promotie mw. drs. Karin.E.M. Moret
Titel: “The role of technological advances in sodium prescription and adequacy assessment during hemodialysis”
Promotor: prof.dr. K.M.L. Leunissen
Co-promotor: dr. J.P. Kooman
Faculteit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences.
Datum: Vrijdag 21 januari 2011, 16.00 uur

Plaats een reactie