Verschillen in kankerzorg geven inzicht in verbeterpunten

De kwaliteit van kankerzorg in Nederland is hoog, zo blijkt uit internationaal vergelijkende studies. Wel bestaat er – in Nederland en in andere landen met een goede kankerzorg – een grote variatie in de oncologische zorg tussen ziekenhuizen. Dit concludeert de SCK-commissie van KWF Kankerbestrijding in het rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’.

Op dit moment zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om het ontstaan en het effect van deze verschillen te kunnen duiden voor de patiënt. ‘Het is van het grootste belang dat op korte termijn uitgebreidere betrouwbare kwaliteitsinformatie beschikbaar komt’, aldus de werkgroep. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor verbetering van de kankerzorg. Medisch specialisten moeten kwaliteitscriteria vaststellen per tumorsoort en informatie over wijze en uitkomst van de behandeling met elkaar delen (‘spiegelinformatie’). Ook is concentratie noodzakelijk van complexe oncologische zorg voor tumoren die weinig voorkomen.

De Signaleringscommissie Kanker (SCK) richt zich in het rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg’ op het in kaart brengen van de variatie in de kwaliteit van de oncologische zorg. Voor het eerste worden gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie gebruikt om verschillen tussen ziekenhuizen in hun zorg voor kankerpatiënten te onderzoeken. Dit onderzoek levert belangrijke informatie op die gebruikt gaat worden om de kankerzorg te verbeteren. Bij behandelingen waarvoor al wel landelijke, betrouwbare informatie beschikbaar is, is reeds sprake van aanzienlijke verbeteringen. Zo hebben urologen op basis van deze informatie al het initiatief genomen om de behandeling van blaastumoren te concentreren.

Vier criteria voor goede kankerzorg
Belangrijke factoren die de kwaliteit van kankerzorg bepalen zijn de infrastructuur (beschikbare apparatuur etc.), volume (hoe vaak wordt een bepaalde behandeling verricht), specialisatie (welke specialisten zijn beschikbaar: oncologisch chirurg, gynaecologisch oncoloog, plastisch chirurg etc.) en inzicht in de uitkomsten van zorg (zijn de resultaten op niveau). De commissie adviseert om voor elk van deze factoren normen op te stellen waar een ziekenhuis aan moet voldoen wil het optimale zorg kunnen leveren. Dit is een verantwoordelijkheid voor de zorgverleners zelf, de beroepsgroep van medisch specialisten.

Spiegelinformatie voor medisch specialisten
Uit het rapport blijkt dat medisch specialisten te weinig weten van de door hen geleverde kwaliteit ten op zichte van de resultaten van anderen. Er moet een goede registratie en continue terugkoppeling komen van de uitkomsten van zorg (spiegelinformatie). Zo krijgen individuele zorgverleners inzicht in de relatieve kwaliteit van hun zorg en worden zij continu aangezet om te verbeteren. In dit kader zijn de Nederlandse chirurgen begonnen met een landelijke registratie van darmkankerchirurgie, waarbij zij continu hun resultaten gecorrigeerd voor de zorgzwaarte krijgen teruggekoppeld via een web-based systeem.

Betrouwbare keuze-informatie voor patiënten
Kankerpatiënten willen weten wat de kwaliteit van de zorg is in het ziekenhuis waarin zij worden behandeld. Zij kunnen deze informatie moeilijk vinden. KWF Kankerbestrijding vindt dat de patiënt toegang tot deze informatie moet hebben. Deze informatie moet echter wel betrouwbaar en compleet zijn en de patiënt niet in verwarring brengen. Op dit moment ontbreekt het vaak nog aan de benodigde gegevens daarvoor. Het is de taak van medisch specialisten om de zorgkwaliteit beter in kaart te brengen.

KWF Kankerbestrijding wil met het uitbrengen van dit rapport verdere verbetering van de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten in gang zetten. De Signaleringscommissie Kanker blijft de komende jaren monitoren of en hoe de aanbevelingen uit het rapport worden opgepakt.

Zondag 9 mei om 21:45 uur, Ned. 2 zendt het televisieprogramma Zembla het programma ‘Het kankerdoolhof’ uit. Dit programma is mede gebaseerd op het SCK-rapport ‘Kwaliteit van kankerzorg in Nederland’.

Plaats een reactie