Verschillen in kwetsbaarheid voor schizofrenie

Schizofrenie is een aandoening van alle leeftijden, maar ontstaat meestal op jongvolwassen leeftijd. We onderzochten verschillen in kwetsbaarheid voor schizofrenie over de levensloop. Hoewel de incidentie van schizofrenie sterk afneemt met leeftiid, blijft het risico tot op zeer late leeftijd bestaan.

Patiënten die op jonge leeftijd een eerste psychose ontwikkelen hebben een ernstigere vorm van de aandoening, met ernstiger symptomen en meer geheugen- en aandachtsproblemen.

Mannen hebben een twee keer zo groot risico op deze ernstige vroeg-ontstane schizofrenie. Vanaf middelbare leeftijd hebben juist vrouwen een relatief groter risico.

Slechthorendheid is een van de omgevingsfactoren die bijdraagt aan het ontwikkelen van psychose in jongeren. Hoewel kwetsbaarheid voor psychose al vroeg ontstaat in het zich ontwikkelende brein, wordt de timing verder bepaald door een complexe mix van omgevingsfactoren, hormonale en leeftijdsgerelateerde veranderingen.

Promotiegegevens
Promovendus: mw.drs. Margriet van der Werf
Proefschrift:”Risk for Psychosis: a Life Span Perspective”
Faculteit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
Promotores: prof.dr.J. van Os; prof.dr. F.R.J. Verhey
Co-promotor: dr. R. van Winkel.
Datum: Vrijdag 13 mei 2011, 14.00 uur

Plaats een reactie