Verscherpt toezicht voor Pergamijn in Echt verlengd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht voor Pergamijn verlengd met een periode van drie maanden. Pergamijn heeft de kwaliteit en de veiligheid van de zorg aan 4 cliënten verbeterd, maar moet deze verder in de organisatie verankeren. Ook moet de zorg aan 14 andere cliënten verbeteren.

De inspectie had op 19 april 2012 Pergamijn voor een periode van drie maanden onder verscherpt toezicht gesteld. De kwaliteit en veiligheid van zorg aan 4 cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en met gedragsproblematiek was toen onvoldoende en Pergamijn slaagde er niet in hier verbetering in aan te brengen.

Op 4 juli 2012 heeft de inspectie Pergamijn bezocht om de voortgang te beoordelen. De inspectie heeft toen vastgesteld dat bij Pergamijn veel is verbeterd maar dat de continuïteit nog niet is geborgd.

Verbeteringen
Door de nieuwbouw is de leefsituatie van de cliënten verbeterd en er is een huiselijke sfeer. De begeleidingsstijl van de zorgmedewerkers is veranderd: de begeleiders zijn nu meer cliëntgericht, bieden meer nabijheid en zijn uitnodigend naar de cliënten. De nieuwe woonsituatie en aangepaste begeleidingssituatie hebben veel rust binnen de cliëntengroep gebracht.

Verleninging verscherpt toezicht
Hoewel er veel verbeterd is blijft de inspectie kritisch. De zorgplannen moeten verder worden geïmplementeerd, daarbij geholpen door een multidisciplinair team dat per individu de zorg evalueert. Daarnaast heeft de inspectie nog zorgen over de continuïteit van het huidige team en de borging van het ingezette beleid, mede in het licht van de zorg aan de veertien andere cliënten. Daarom heeft de inspectie besloten het verscherpt toezicht met een periode van drie maanden te verlengen.

Pergamijn zal de komende periode de inspectie informeren over de voortgang. De inspectie zal met (on)aangekondigde bezoeken de situatie bij Pergamijn nauwlettend volgen

Plaats een reactie